Nikola Tesla és a módosult tudatállapotok

Nikola Tesla már fiatalon olyan képességekről tett tanúbizonyságot, amiket méltán természetfelettinek nevezhetünk.

Minden akkor kezdődött, amikor gyermekkorában meghalt a bátyja. Nikola rémálmoktól szenvedett és saját akaraterejével próbált megszabadulni ezektől a rémképektől, elkezdett mentálisan utazni egy virtuális világban. „Először homályosan, majd egyre élesebben látok távoli helyeket, országokat, embereket, kommunikálok és barátkozom velük. Ők valóságosak és kedvesek, közeliek, mint ha a saját családtagjaim lennének”- számolt be utazásairól.

A modern tudósok az ilyen állapotot változó tudatállapotnak nevezik. Itt nincs semmilyen korlát, az ember térben és időben különböző helyeken képes megjelenni, amit elektromos mérőeszközökkel be is lehet bizonyítani.

Tesla édesapja papnak szánta fiát, nem engedte a mérnöki pályára. Ebbe Nikola súlyosan belebetegedett, halálközeli állapotot tapasztalt. Már majdnem belehalt, amikor az apa végül megengedte neki, hogy mérnöknek tanuljon, és ő gyorsan meggyógyult.

Különleges képességei akkor aktivizálódtak, amikor egy évet a hegyekben töltött. Felerősödött az intuíciója és naponta csak két órát aludt.

Intuíciója segített neki, amikor azon a zseniális tervén dolgozott, hogyan kell a váltakozóáramot motorokban felhasználni. Ötleteit elmesélte professzorának, aki lehetetlennek tartotta ezt. De az intuíciója azt súgta, jó úton jár. Később a megérzést olyan dolognak nevezte, ami megelőzi a pontos (egzakt) tudatot. Agyunknak különleges érzékeny idegsejtjei vannak, amelyek segítenek az igazságot megérezni, amikor nem tudjuk azt logikusan megmagyarázni.

Egy februári napon a legjobb barátjával, Szigeti Antallal sétált Budapesten a Városligetben. Emelkedett hangulatban volt, egy csodálatos naplementében gyönyörködtek és ő hirtelen megdermedt. Szigeti nem merte megtörni a csendet, a barátját nézte, aki mintha transzban lett volna. Néhány perc múlva Tesla így szólt:

– És mégis forogni fog az ellenkező irányba Minden attól függ, ami az én vágyam. Szigeti azt gondolta, Tesla ezt a lemenő napból olvassa ki, és nem értette, mi történt. De Tesla továbbra is a saját gondolataira figyelt Gyorsan egy bottal a homokba rajzolta az áramkört, a váltakozóáramú motor rajzát. Ma a villamosenergia-iparban és a mindennapi életben ezt használjuk.

Később Tesla megtanult spontán belépni a változó tudatállapotba a saját akaratának tetsző módon. Emlékiratában ír a módosult tudatállapotok megnyilvánulásairól. „Több évvel ezelőtt megoldottam ezt a problémát. Élet és halál volt a kérdés. Azt hittem meg fogok halni, és megoldottam. És akkor egy bizonyos ponton megtörtént az elképzelhetetlen. A ketyegő óra hangját három szobával odébb is hallottam, hallottam ahogy a légy leszáll az asztalra. Csengett tőle a fülem. A sötétben olyan érzékeny volt, mint egy denevér. Meg tudtam állapítani a távolságot a szobában levő tárgyak között az alapján, ahogy a bizsergést éreztem a homlokomon. A napfény olyan erős nyomást gyakorolt az agyamra, hogy úgy éreztem, elveszítem az eszméletemet. Egy távoli lovaskocsi száguldása az egész testemet megrázta. Hirtelen egy fényes villanást láttam, olyat, mint egy fényes kis nap, és kiderült az igazság. Ez az abszolút boldogság állapota volt, a gondolataim végtelen folyamban száguldottak, és alig sikerült azokat rögzíteni…”

Tesla megtanulta a módosult tudatállapotot használni a teremtési folyamatában: „Kikapcsolom az agyamat a külső világ befolyásából, abban az állapotban kapom a belső világból a látást.” Ebben az állapotban hozta létre tökéletes találmányait. Nem használta a tudomány világában szokásos matematikai eszközöket, képleteket.

Ráismert a dolgok lényegére. Azt mondta az agy csak egy adó-vevő: „Én csak egy antenna vagyok, amit rá kell hangolni a megfelelő frekvenciára. Az univerzumban van egy bizonyos mag, ahonnan a tudást, az erőt és az ihletet kapjuk. A titkát nem ismerem, de tudom, hogy létezik. Az univerzum információs világa ez, amiben minden benne van.

Kortársai közül legfőképpen ötleteinek lenyűgöző számával és azzal a vallomásával tűnt ki, amely szerint nem ő találja ki ezeket az ötleteket. „Képes vagyok rákapcsolódni erre az információs mezőre és meg tudom keresni benne a szükséges információt.”

Sokan azt gondolták, hogy ebből a térből az összes információ megszerezhető. Ez igaz, de nemcsak fogadni kell tudni, hanem helyesen is kell értelmezni a kapott információt. Tesla nem tudta volna megérteni az információkat előzetes alapos tudás, hozzáértés, a fizikai törvények ismerete nélkül. Ezért mélyült el a természettudományokban, különösen a villamos energia világában.

Kortársai felismerték, hogy szokatlan előrelátásai, profétikus tisztán látó képességei vannak. Ez azoknál természetes, akik mindennapi lelki gyakorlatokon keresztül változó tudatállapotokat élnek meg.

1890-ben Philadelphiában nem engedte meg a barátainak, hogy felszálljanak a vonatra. Így megmentette az életüket, ugyanis a vonatot baleset érte.
1912-ben lebeszélte egyik szponzorát, Morgan Pirpontát arról, hogy a Titanicon utazzon. Ő bízott Tesla intuíciójában, visszaadta a jegyeket és túlélte. John Astor nem vette komolyan Tesla tanácsait, felszállt a Titanicra és meghalt.
Édesanyja életének az utolsó pillanataiban „látta” ahogyan az otthonában fekszik tőle két háztömbnyire. Egy felhőben angyal alakú lényt látott, akiben édesanyja jellemző vonásait ismerte fel. Később megtudta, hogy akkor halt meg.
Évekkel előre tudta az első világháború kezdetének időpontját, csak 5-6 napot tévedett.
Megjósolta, hogy 20 éven belül kezdődik a második világháború.
Tesla egy ortodox pap fia volt. Olyan Istenben hitt, aki a különbözött attól, amit a vallások tanítottak.

Később jógával is foglalkozott, aszkétikus életformát élt. Érdekelte a buddhista filozófia, amely szerint az emberi én csak illúzió, olyasmi, mint a szubjektív térben és időben ismert hullámok. Amikor a hullámok eltűnnek, nem marad semmi belőlünk, a személyiség nem létezik. Nem lehet megállapítani, hogy az óceánban a hullámok nincsenek felruházva az individualizmus tulajdonságaival. Csak látszólag tűnik úgy, hogy egyik hullám követi a másikat. Ma nem vagyunk azok, akik tegnap voltunk, én magam egy láncszem vagyok a relatív létezésben, ami nem azonos a tegnapival, egy láncszem a relatív létezésből, ami nem azonos az előzővel. Az élet egy független folyamat, és nem az én esetleg hibás szubjektív elképzelésem a reális életemről.

Tesla egész életében igyekezett integrálni a szellemi világ információit és az anyagi világba. Spirituálisan úgy vélte, hogy a fizikai test halála után az ember halhatatlan. Napi kemény szellemi munkájának köszönhetően ismerte a különleges tudás titkait és képes volt értelmezni a világot.

Úgy emlékszünk rá, mint zseniális fizikusra, feltalálóra, és ami a legfontosabb, egy olyan valóságos személyre, aki képes volt a természet titkait a fenomenális képességein keresztül tanulmányozni.

Tesla és a tunguzkai esemény

Modern verzió.

1. rész

1908 tavaszán e
urópai ezoterikus társaságokban mindenki a közeli globális katasztrófáról beszélt. Angliában Sir Arthur Conan Doyle, a híres író is arról tanakodott, mi fog történni, hol és mikor. De senki nem tudta.

A természetben is furcsa dolgok zajlottak, március 26–án furcsa fények jelentek meg az égen, Észak-Amerika, Európa és az Atlanti-óceán felett északi fények tűntek fel olyan területeken, ahol általában nem fordulnak elő. Az újságok az Európa felett repülő gigantikus fényekről írtak. Szivárványok tűntek fel. Mindenki úgy érezte, ijesztő szörnyűség közeledik.
Európában őrült próféták jelentek meg aki a világ végét jósolták. Bizonyos szektákban öngyilkosságok és rituális gyilkosságok történtek.

Minden véget ért a szibériai tajgán történt óriási robbanással.

Szibériában a Léna és a Jenyiszej folyó közötti térségben 1908. június 30-án hirtelen óriási fénycsóva villant fel az égen, amit óriási légrobbanás követett. Óriási területen hallották a földrengés robaját, az emberek a világvége elérkezésétől félve pánikba estek. 17 év múlva tudósok kutatták a helyet és hosszú kilométereken át látták a kidőlt fákat, több millió fa pusztult el. Több tonna meteorit hullott a térségbe. Nem találták a krátereket és a meteoritok maradványait. Úgy vélték, a katasztrófát száguldó üstökös okozta, amely a földfelszín felett 10 km-rel robbanhatott fel, ezért nem jött létre kráter.

A jégből álló üstökös nem képes áthatolni az atmoszférán. Nem értették, honnan jött a feltételezett égitest, mindenki más-más irányt feltételezett. A formáját illetően is mindenki másról beszélt, gömbről, tégláról, égi gerendáról, csillagról, aminek farka van, volt aki fekete gömböt emlegetett. Mintegy 49 különböző formát soroltak fel az emberek.

Volt aki korán reggel, volt aki későn este vagy a déli órákban látta. A világszerte tapasztalt anomáliák három hónappal korábban jelentek meg. A katasztrófa idején 12-13 négyzetkilométer nagyságú területen látták a különleges fényeket. Az egész Föld körül fénycsóva jelent meg. Olaszországban nem volt sötét az éjszaka. Németországban pedig 8000-szer világosabb volt a megszokottnál, ez rendkívül világos. A robbanás 2000-szer nagyobb volt a hirosimai robbanás erejénél.Sem a meteort, sem az üstököst nem tekintették ellenségesnek, ám a tudomány nem ismer olyan kozmikus testet, amelynek ekkora ereje van, furcsa fénnyel világít, furcsán repül, furcsán robban fel, nem hoz létre krátert. Lehet, hogy semmi sem volt?

Modern verzió.

2. rész

Sokan úgy vélték, a Föld mélyéről származó különleges és bonyolult geofizikai esemény következett be.

Ezen a szibériai területen régen erős vulkanikus tevékenység zajlott, 250 millió évvel ezelőtt a Föld legforróbb pontja volt. Itt volt a legerősebb a vulkanikus tevékenység a Föld történetében, ennek nyomai máig láthatók. Nagyon erős elektromágneses és gravitációs anomáliák zajlottak. Amikor a műholdak a terület felett repülnek, több száz méterrel alacsonyabb Föld körüli pályára süllyednek, mintha a térben görbület lenne, gravitációs tölcsérbe kerülnének. Ez a terület mágnesként vonzza magához a meteoritokat és gyakran regisztrálnak ufókat is. Különleges zóna ez a Földön.Szemtanúk mesélték, hogy az égi robbanás során rengeteg plazma és energiagömb repült több irányból egy középpont felé, amely közvetlenül egy hatalmas őskori vulkán felett volt. Sokáig nem vették komolyan azt a tényt, hogy a robbanás a vulkán fölött következett be. De sokan látták ezen a helyen a titokzatos eseményt, amikor a vulkáni kráterből gigantikus fénycsóva tört az égbe, az ionoszféra felé. Az égő oszlopot ötszáz kilométer távolságból is megfigyelték. Akik közelebb voltak, azt is látták, hogy néhány színes oszlopból állt. A csóva megközelítőleg 80 km magas volt. A fényes oszlopok kialakulását nagyon magasan vakító robbanások kísérték. Földrengést regisztráltak, a környéken minden elégett, magas hegyek elsüllyedtek, a helyükön víz tört fel és mocsár keletkezett. A tunguzi esemény oka lehet, hogy rengeteg földi energia bocsájtódott ki az ionoszféra felé. Olyan földalatti energiák, amiket a földrengések során regisztrálnak.

1908-ban az újságok égő kövekről írtak, amik a földre zuhantak. A kutatók a köveket az epicentrumnál keresték, de ott semmit sem találtak. Csak nem régiben kezdték el az epicentrumtól nyugatra száz kilométer távolságban levő maradványokat kutatni. Ott rengeteg meteoritot találtak, amiről sikerült bebizonyítani, hogy a tunguzi eseményekhez tartoznak.
Több száz kilométerre minden irányban találtak meteoritot, amik csakis robbanás után zuhanhattak az epicentrumtól ilyen nagy távolságra. De mi lehetett ennek az okozója? Önállóan nem képesek felrobbanni. Csak egy magyarázat van, az égitestet valami felrobbantotta. Ki a tettes?
Több verzió létezik a válasszal kapcsolatban. Az egyik, hogy a Föld megvédi saját magát az aszteroidától. Földünk nagyon bonyolult élő rendszer, mint az egész Univerzum. Mint az élőlények, a Föld előre érzi a veszélyt és mobilizálni tudja magát, hogy megelőzze a bajt. Minden bolygónak lehetősége van az önvédelemre.

Próbáljunk csak visszaemlékezni arra, a Jupiter is megvédte magát a Naprendszerben létező legnagyobb üstökössel szemben. Két évvel ezelőtt saját gravitációs mezejével összedarabolta az üstököst. Egy óriási nagy kozmikus golyó esett szét több mint húsz darabra. Ugyanolyan fájdalmas folyamat, de nem halálos. Ezek a darabok egy hét alatt zuhantak le a Jupiterre. A Földön különleges sugárzást regisztráltak a Jupiterről a zuhanás bekövetkezte előtt.

http://www.youtube.com/watch?v=XXof7eJj6yw
http://www.youtube.com/watch?v=dp6EGCtxYpI

A Föld a kisebb meteoritoktól védi az atmoszférát. De ebben az esetben a tunguz aszteroida olyan nagyságú volt, mint egy stadion. Ez veszélyt jelent a bioszférára. Több millió tonna por emelkedne a levegőbe, az egész bolygó éveken át napfény nélkül maradna, az élet megszűnt volna.
Ebben az esetben a Föld aktivizálta saját belső energiáját. Honnan jöttek az atmoszféra anomáliái, amiket a robbanás előtt néhány nappal regisztráltak?
Lehet, hogy Tesla tudta, be fog következni a kozmikus katasztrófa. Információt kapott a Földtől, és cselekedni kezdett. Véghez vitte a nagy hadműveletet.

Tesla a Föld megmentője

A tunguzkai esemény előtt 12 évvel Tesla demonstrálta a rezonancia hatalmas erejét. Saját laboratóriumából hatalmas földrengést indukált New Yorkban. A házak ablakai betörtek, a vízvezetékcsövek robbanásszerűen eltörtek. A jelenség valódi okozója egy kis zsebben hordozható vibrátor volt. Egy kalapáccsal összetörte ezt a kis szerkezetet, így megmentette a teljes katasztrófától a várost. Az egész bolygót darabokra tudta volna törni ezzel a szerkezettel.
A modern tudomány nem értheti az ő tanulmányait, ezért nem is beszélnek róla a tudósok. Szégyenkeznek. Tesla elektromos készülékeiben mindkét irányban tud az energia áramolni. Ez a magasabb elektromos rezonancia az ionoszférán keresztüli irányítással jut el nagy távolságokba, képes energiát konkrét helyre szállítani. Megtanulta az ionoszféra és a Föld közötti rezonanciát, energiát, a Föld és az ég között a levegőben meghatározott helyre irányítani.
Long Islandon felépítette a Wardenclyffe–tornyot. Ennek a toronynak voltak föld alatti és föld feletti részei. A föld alatti részek alacsony elektromos rezgéseket produkáltak, a föld felettiek magasabb frekvenciával rezegtek.
A Földön különleges föld alatti csatornák léteznek, amiknek az energiái óriási távolságban is irányíthatóak. Ezek hasonlóak az emberi test akupunktúrás pontjaihoz érkező csatornákhoz. A Földön is ilyen erőpontok és csatornák vannak. A földi erőközpont felett építette fel ezt a tornyot. egy mechanikus vibrációs energiaközpontot. A szigetről Tesla két csatornán keresztül továbbította az energiát. A magasabb rezgés a föld felett, az alacsonyabb az északi póluson keresztül indult.
Tunguzka felett keresztezte egymást a két különböző frekvenciájú rezgés. Az két erős impulzus a kráter felett átívelő felemelkedő energiával meg tudta semmisíteni az aszteroidát.
Június 27-én a német tudósok föld alatti rezgéseket regisztráltak. Ez a robbanás előtt három nappal volt. Három percenkénti rezgések voltak. Este hatkor kezdődtek, hajnali fél kettőkor értek véget ezek a pulzálások. A robbanás után ezek egy óra múlva megszűntek.

Ezeknek a jelenségek keletkezésével kapcsolatban csakis egy verzió létezik: Tesla idézte elő őket.
Milyen módon szerzett tudomást Tesla a katasztrófa eljöveteléről? Több titokzatos társaság is tudta, és a szibériai sámánok is előre megjósolták. Megjövendölték, hogy májusban az embereknek el kell hagyniuk ezt a helyet. A szibériai fősámán jóslata szerint Tunguzka környékén a Földre száll a Tűz Istene. Az emberek elmenekültek onnan. Csak egy sámán maradt a helyszínen, ő a robbanás során megvakult. Elmesélte: három nappal a robbanás előtt a madarak, erdei állatok, halak mind eltűntek a természetből. A föld lecsendesült, elnémult. A természet már előre érezte, mi következik. Ezek az információk a nooszférába tartoznak, ez az univerzum információs mezeje.
Az emberek módosult tudatállapotban képesek bekapcsolódni ebbe az információstruktúrába.

Sámánkutatások során kiderült, speciális zónák és szuper tudattengelyek (tudat feletti tengelyek) aktivizálódnak az agyban. A jobb agyfélteke első, a bal agyfélteke hátsó része aktivizálódik.
Teslának különleges szellemi képességei voltak. Ez lehet az oka, hogy már több évvel az ezoterikusok és a sámánok előtt tudta a katasztrófa helyét és idejét.
Lehetséges, hogy ez volt az első esemény a Földanya történetében, amikor az ember segíthetett neki.
A tunguzkai esemény előtt Tesla élete sikeres és feltűnő volt. Az összes vállalkozása remekül működött, volt pénze. Pirpont Morgan szponzorálta a Long Island-i bástya építését.
Amikor sikerült neki megsemmisíteni az aszteroidát, az élete elkezdett lecsendesedni. Saját iratait mind megsemmisítette, hogy senki se használhassa a hatalmas energiát. A vállalkozók képtelenek voltak ezt a szabad energiát használni. A pénz veszteséget jelentett.
Az emberiségnek még várnia kell talán pár száz évet arra, hogy egyáltalán meg tudja érteni Tesla titkait, mentálisan és lelkileg fejletté kell válniuk, hogy ezeket a technológiákat be tudják építeni a gazdaságba. Ezeknek a technológiáknak romboló hatása lenne a jelenlegi földi gazdaságra. Túl primitívek vagyunk hozzá.
Életének utolsó napjaiban egy szállodában élt. A szobájába berepült egy galamb.
Nikola Tesla észrevette, hogy a galamb haldoklik, és megértette, hogy a Föld bolygó jelet küldött neki. Elérkezett az életének a vége. Ezen a napon távozott el az életből.

A témához kapcsolódóan ajánljuk a Thrive című filmet.


http://www.youtube.com/watch?v=nMmZC4z5BcI&feature=related

Találkozhatsz Dominikával

A Facebookon találkoztam Dominika írásaival.

Az első bejegyzés után faltam a többit is, hiszen sokunktól eltérően, Ő nem csak beszél róla, de meg is éli a természetközeliséget.

Nem fogom itt bemutatni, mert fb. bejegyzései magukért beszélnek. Én is csak annyit tudok Róla, amennyit azokban elárul magáról. De így is Őt a magyar Anasztáziának tartom, aki 100%-ig hiteles.

Jurtában lakik, lóháton közlekedik. Idén nyáron Magyarország vidékeit járja lovával Tamilával, semmilyen előre szervezés nélkül.

Több könyve jelent már meg, amiket saját kezűleg írt, nem mindennapi tapasztalatáról.

De voltak, akik megkérdezték tőlem, hol találkozhatnak Vele.

Hát itt:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzakadominika%2Fposts%2F350122919803481&show_text=true&width=500

HOGYAN LESZ TÖBB PÉNZED?

Kozsdi Tamás, 2019. nov. 16.

A magyar ember a pénzügyi tudatosság terén erősen le van maradva a világtól, ezért is mondjuk: “keressük” a pénzt. Szeretnék egy metódust a figyelmedbe ajánlani, aminek az alapja a TUDATOSÍTÁS, és ezen módszer segítségével képes leszel több pénzt magad körül tudni. Nem bonyolult, de a többség mégsem csinálja. Nem hisz benne. Elmondom, hogy kéne csinálni.

Először is mindig gondolkodj hosszútávban. A magyar rendszerint egyik hónapról a másikra él. Tudatban is. Máris megbukott a fenti kérdésre adott válaszokban. MINDIG hosszútávban gondolkodj. Ez jelen esetben 1 éves tervezés, 12 oszloppal. Lehet 2-3 is, de 1 az a minimum.

Fogj egy kockás papírt és írd fel a mostani hónapot. 2019. nov. Írd alá hogy ebben a hónapban mit költöttél ami nem a napi kaja volt. Ilyenek jöhetnek szóba: számlák (Tételesen), biztosítás, benzin, cigi, törlesztés, bérlet, gyógyszerek, stb. Kinek mi. ÍRJ le mindent. Ebben a hónapban volt, emlékezned kell rá. Írj bele mindent. Ne kapkodj. Törekedj alaposságra! Ha voltál fodrásznál, masszőrnél, kozmetikusnál, magánorvosnál azt is írd bele. Ha vettél egy cd lejátszót, egy új telefont, sportcipőt, női táskát. Azt is. Mindent, ami a költséged volt ebben a naptári hónapban (vagy ami még lesz ebben a hónapban). Ha gyereknek vettél ruhát, befizetted neki a menzát, azt is írd ide. MINDENT ami ebben a hónapban történik és tőled PÉNZT VISZ KI.

Ha ez megvan és jó hosszú a lista akkor add össze a számokat. Egymás alá írtad a tételeket – mert ezek zöme a következő hónapban is megjelenik – így mellé egy új oszlopot húzol majd és ráírhatod felülre a köv. hónap nevét (2019. dec.) De már kb. látod milyen fizetni valók voltak (Vannak a rendszeres és az eseti fizetni valók. Így írd felülre a rendszerest ami minden hónapban van és alá ami eseti, egyszeri, nem gyakori stb.) Ha új papírt kell vegyél akkor kezd újra nem gond. Írhatod excelbe is, könnyebb.

A CÉL HOGY MEGKAPD HOGY EBBEN A HÓNAPBAN KÖZEL PONTOSAN MENNYI A TELJES KÖLTSÉGED.

Ezt követően találd ki kb. mennyit költesz ételre, bevásárlásra, zöldségesre. KAJÁRA magyarul (étterem, saját főzthöz alapanyag, piac, cuki) És ezt kalkuláld 30 napra és ezt az 1 tételt írd a teljes összeg alá.

MOST MÁR TUDOD HÁNY SZÁZEZER FT-OT költesz ebben a hónapban. Bravó. Ügyes. Így még sose számoltad ki igaz? Lesokkolt mi? Pedig ezt te költöd el. Vagyis meg is teremted, teremtődik, befolyik. Különben nem tudnád elkölteni.

Most hogy ezt tudjuk, próbáld kitalálni a decembert és a többi hónapot is előre. Írj be annyi tételt amennyit csak ki tudsz találni előre. Tudod hogy 2 havonta mi ismétlődik, havonta mi a fix, nyáron mi lehet a nyaralás és így tovább. TÖLTSD FEL AZ 1 ÉVES TÁBLÁDAT ANNYI KÖLTSÉGGEL AMENNYIT CSAK MEG BÍRSZ ELŐRE SACCOLNI. Ne tegyél be „ráhagyást”. Törekedj annyira pontosan amennyire csak lehet. Ha vmit nem tudsz akkor ne írd be vagy írj kevesebbet de az legyen bizonyos. Megmérjük mennyi lehet az éves kiadásunk. Hány millió ft. Nincs az a pénz nálunk, de a tábla meg tudja mutatni mennyi fog rajtunk átfolyni, hiszen mi fogjuk kifizetni. Ez a gyakorlat azért kell hogy kitágítsuk a tudatot, mert nagy összeget akkor vonzunk be ha tud az agyunk nagy összeggel egyáltalán kalkulálni, gondolkodni. Kell rá a bemelegítés. Ha megvan az éves kb. költséged, csak nézd a számot és most lépj innen tovább. Elég hogy láttad a nagy és hihetetlen összeget.

Nem kell erőltetni, ha nem megy teljesen, hogy is menne, ki lát mindent előre.. Térjünk vissza a mostani hónaphoz. Látod ennyi a költséged.

Most az egész oszlop FÖLÉ kezd el írni honnan jött pénzed ebben a hónapban? – Fizetés, adósságot megadta a Pista, a szomszédnak eladtam a kredencet adott egy tízest feketén, találtam az utcán egy húszezerest, céges bónusz volt kis borítékban stb. Emlékszel honnan mennyi jött, hiszen 1-2 hete volt. ÍRJ ÖSSZE MINDENT. Ha több helyről van bevételed akkor itt is több sort írj egymás alá. MAJD ADD ÖSSZE.

Mit kaptál, mit látsz most magad előtt? KÉT ÖSSZEGET. A TELJES EHAVI BEVÉTELED és a TELJES EHAVI KIADÁSOD. Lényegében nem változó adat, ha mégis akkor sem érdekes, mert lefektettél annyi adatot amiből már tudsz jósolni, kalkulálni, ráérezni, sejteni azaz TERVEZNI vagy épp VÁGYAKOZNI.

Hagyd most a listát sétálj, mosogass, zuhanyozz, egyél, és hagyd a két számot magadban megérezni. MIT ÉRZEL? Ha több a bevételed mint a kiadásod még jól esik lélegezni igaz? Ha kevesebb akkor máris azon sakkozol hogy teremted elő a hiányzót vagy miből faragsz le (nyilván a kaján fogsz mert az szabadon felhasználható)

ÉS itt kezdődik el a tudatos teremtés. Az életünk kézbe vétele. Lásd be ugyanis azt hogy az emberek zöme úgy él hogy elfogadja amit az élet ad neki: havi fix és ezért eladja a 8 óráját mint robot. Ha szereti ha nem akkor is FIX rendszere van és egy idő után a tudatot SEMMI nem készteti arra hogy teremtsen vagy rugalmas legyen. És így a lélek beáll egy fix de nem túl magas életszínvonalra ami aztán mindenre és mindenkire kihat körülötte.

AMÍG NEM VAGY TISZTÁBAN a saját, közel pontos költségeiddel és a bevételeid összegével addig lényegében nem fog semmi sem változni. Csak jön-megy öntudatlan. TUDAT NÉLKÜL ÁRAMLIK a pénz körülötted.

Felsóhajtasz hogy szeretnél költözni, új autót venni, szeretnél a világ egy pontjára utazni DE.. de nincs meg rá a fedezet. Első – nem túl okos – gondolat: kihívom a hitelezőbankot és az otthonomban vagy a bankfiókban UZSORÁRA ad nekem annyit amennyit kérek. EZT KERÜLD EL HA LEHET. Mert rengeteg ideig és rengeteget fogsz fizetni a kamatokra, meg a kezelési díjakra és már rég vége az utazásnak, meg elrozsdásodott az új kocsi de te még mindig fizeted a hitelezőnek amit annó adott.

MEG tudod teremteni máshogy is. Igen TUDATTAL. Kezd ott, hogy határozd meg mit akarsz. Ha nem tudod mit akarsz akkor nem lesz semmi. Akkor nincs hozzá pénz ami jöhetne. Minek jönne ha nem tudod mit akarsz.

MÁSIK HIBA hogy az ember meghatározza: nekem kell 1 millió. Vagy: Óh ha lenne egy millióm. Vagy: Ha lenne 10 millióm nem lenne gondom. Nos az összes megközelítés hibás. Ne ezt csináld. Ha a pénzt mondod meg akkor nem foglalkoztál azzal amit akarsz. A min gondolkodj és majd hozzá jön az energia. Ha a pénzen gondolkodsz nem teremtettél semmit csak sóvárogtál. És utána szidod a sorsot meg az istent hogy nem ad.

A 10 millió megvágyása sem jó mert lehet nem vagy rá méltó. Vagy nincs rá elég erőtered vagy a tudatod megőrülne és elszórnád pár óra alatt amit aztán éveken vagy életen át bánnál. Az Óh ha lenne kezdetű mondat a pénzügyeknél nem segít.

Folytassuk onnan, hogy látod a havi bevételed. Elmerengsz rajta: ennyire vagy képes? Ennyit érsz a piacon? Ennyire becsül a világ? Helyes-e? Mit érzel? Pont annyi az a szám amennyi szerinted te vagy most? Ez a becslés egy érzeten alapszik és egy tudatállapotot mutat. TE MENNYIRE BECSÜLÖD MAGAD, szó szerint becsüsként. Kishitű vagy, gyenge, túlzó, harpagon, mit ismersz fel magadban?

Itt a tanult kollegák a “pénzügyi énkép” szakkifejezést dobnák be és igazuk is van. Mennyi a te pénzügyi énképed. Mennyit érsz szerinted magad előtt?

Noh innen indulunk. Megint egy kiinduló pont. És már mennyit haladtunk igaz? Amíg nem tudod a pontos számokat, amíg nem tudod mennyit is érsz magadnak a tükörbe nézve addig nem tudsz tovább lépni.

Próbáld ki hogy a 250 ezer forintos fizetésed, melyből 185-öt elköltesz a hónapban mindenre, azt mondatja veled a belső (tudat) hangja, hogy nekem a 285 jár. Én méltó vagyok rá. Én annyi vagyok most. És ezzel be is állítod az új szintet. Ezt a különbözeti pénzt valamilyen módon be is fogod vonzani. Valahogy, akárhogy. Neked végülis tök mindegy hogy jön nem? Ha megkaptad mosolyogj.

Azért írtam csak 10%-os emelést, mert ha többel próbálkozol lehet nem lesz sikered. Ez olyan mint a tornász aki még nem ment le sose spárgába. Ha hirtelen rád ül a 80 kilós edző akkor azok a lábak lehet hogy lemennek spárgába, de a szakadásoktól tornász már nem lesz belőled.

Kísérletezz. A KULCS A TUDATODBAN van. Ehhez kellettek ezek a számolások és tudatosítások. Mérések, papírra leírt adatok: hogy LÁSD mi van most. Állapotfelmérés, majd szembesülés, és elindul benned a képzet hogy NA EZT IGY NEM. vagy: EBBŐL ÍGY ELÉG. MÁSHOGY AKAROM.

A többet akkor tudod megteremteni ha tudod mennyi van most. Ha a tudatod is látja hogy a 250 van, de milyen jó is lenne ha annyi lenne mint amennyit valójában érek? Hogy szerzem meg? És a jó kérdések remek válaszokat szülnek. Kiderül hogy remekül varrsz, meg már szóltak a kollegák, hogy légyszi masszírozd meg őket, meg üzente a portás hogy lomtalanítás van és elviszik pénzért is a jó cuccokat és az infók már ott is vannak csak CSINÁLNOD kell hogy aztán az a pénz tényleg hozzád vándoroljon. Mert leginkább nem a lottón kapjuk meg SEMMI munka árán a vágyott szintet, hanem olyan feladattal amit MI EL TUDUNK VÉGEZNI (könnyen). A semmiből semmi sem lesz. Ha valamit akarunk akkor minekünk is valamit tennünk kell.

Tedd meg a kezdő lépéseket, enélkül semmi sem fog változni.

Ez amit leírtam 25 perc munka. Max. És semmibe sem kerül. De beindítja a gondolkodást, a tudatot, a tervezést, az érzéseket, észleléseket, önkritikát, önbecsülést és az egót is persze de ezt csendesíteni kell. 

Ha rá tudod terelni az életedet az 1 éves tervezésekre és a közelítő pontosságú kockás papír leírásokra akkor valami eszement nagy építkezést is végre fogsz tudni hajtani. Ha egy háznak nincs alapja és rá kezdenél építkezni: össze fog dőlni és még az alsó szint se marad hogy meghúzd ott magad.

Nem a világ kapitalista és rabló, hanem mi vagyunk kicsik és sebezhetők akik nem tudják mijük van. A pénz nem attól függ mennyit ad a főnök. Hanem sokkal inkább az énképünktől, a belső tartásunktól, az önértékeléstől és egy jó adag tudatossággal vitt tervezéstől. Bátran előre. Ez csak egy metódus volt. Egyszerű de ez is működésbe tud hozni dolgokat.

Arnold Swarzenegger testépítő világbajnok örök klasszikus mondásával búcsúzom akinek közismerten kb.54cm-es volt a karján a bicepsze körbemérve. “Ahhoz hogy kigyúrjam a karom 52-esre, fel kell gyúrjam előbb 42-esre.” Mi tagadás ez az egyetlen útja.

Tehetős akarsz lenni becsületesen, boldogan és a lelked el nem adásával? Kezd el a fentieket, a többit majd menet közben is megtanulhatod.

AMI MÉG HOZZÁTEHETŐ
————————-
1. pénzügyi énképed úgy növelhető ha képzed magad, ha tanulsz valamit, ha olyan dologban fejleszted magad ami tisztán érdekel. Bármi amivel “növekszel” látásban, tudásban. – De úgy is fejlődhetsz ha olyan személyek társaságában vagy akik ezt már művelik, értik és bírják. Mert a képesség “ragadós”, eltanulható, megérezhető.

2. A kockás lapra döntsd el hogy mi az ami a te kereted. Tehát készíthetsz egyéni számítást magadra. Készíthetsz családit ahol akár 2 vagy 3 fő is ad a bevétel oldalra, de a kiadás is 3-4-5-6 főt érintő összesség. És ugyanígy számolhatsz egy vállalkozásnál is, ahol maga a cég a személyiség, neki is van bevétele és kiadása. 

3. A pontos számokat azért kell meghatározni hogy tudd honnan indulsz el és egyáltalán lásd hogy mi a valóság. A fenti módszer ahhoz is segít hogy stratégiai tervezést tehess. Van aki olyan filozófiával él, hogy a bevételeinek – meghatározza előre – 10%-át könyvekre fordítja. Másik 10%-át barátainak megvendégelésére (tudatos kapcsolatépítés), van aki eldönti hogy a köv. 2 évben minden hónapban 5%-ot a lakás felújítására tesz félre és fél évente halad egy nagyobbat. Ha egy pilóta a repülőn nem tudja a pontos magasságát, akkor a ködben nem tudja milyen messze van a kifutótól. Ha a műszerei rossz számot mutatnak biztonságban (magabiztosan) sosem repülhet (az életben).

Forrás: https://www.kozsditamas.hu/cikkek/irasok—cikkek/hogyan-lesz-tobb-penzed-.html

Van élet a városon kívül

Egyre jobban eltávolodunk a földtől, a természetes dolgoktól, és ezáltal az élettől is. Egyre nagyobb területeket fednek le városok és települések betonnal. Alatta a föld ismeretlen ideig mély álomban szunnyad. Persze mi azt gondoljuk, hogy Amsterdam vagy New York city, vagy akár Debrecen a világ végezetéig állni fog, de ez a Föld életében csak egy rövid szendergés.

Manapság a hipermarketekben kapható zöldségek nagy része sem találkozik földdel, mivel kőzetgyapotban és tápoldatban nevelkedik, messzi országokból kerülnek a pultra, és habár úgy néz ki mintha friss lenne, lehet hogy már két hete, vagy egy hónapja leszedték.

Mindenki érzi mélyen a szívében, hogy vágyik arra, hogy kapcsolata legyen a földdel, mert az az élet alapja. A vízé, az ásványkincseké, a növényeké, az állatoké és a mienk is. Ezt az érzést érezzük, akkor mikor kimegyünk a természetbe. Persze szép a látvány is, de ez sokkal több annál.

Érdekes folyamatot lehet megfigyelni mostanában. Az emberek elkezdtek ebbe az irányba fordulni, ha nincs is lehetőségük kiköltözni, legalább egy cserépben nevelnek otthon valami zöldséget.

Vissza kell találnunk az alapokhoz, a természethez, a növényekhez, a földhöz, mert ez egy olyan űrt fog kitölteni a lelkünkben, amiről nem is tudtuk, hogy egyáltalán létezik. Nézzétek meg azokat az embereket, akik 80 évesek, de még mindig kapálják a kis kertjüket, nevelgetik a gyümölcsfáikat. Iszonyatos erő van abban, hogy fizikai kapcsolatunk van a természettel. És nézzünk meg egy 50 éves embert, aki világ életében a városban élt. Lehet, hogy fiatalabb, de a szeme fáradtabb és fénytelenebb, az arca szürkébb, mert egyszerűen nincs lehetősége feltöltődni.

Jó lenne, ha a népi hagyományok, és háztáji eljárások, mint a disznóvágás, a sajtkészítés, vagy a zöldségtermesztés nem vesznének el. Ezek kincsek, amik közül már így is annyi mindent elfelejtettünk. Az idősebbektől, akik még ebben nőttek fel lehet tanulni, de sajnos ők sem lesznek mindig velünk, hogy tanítsanak minket. Ez a feladat a mi generációnké, hogy átvegyük a tudást, és továbbvigyük. Annyi minden tereli el a figyelmünket a modern világban, a tévé, az internet, a reklámok, hogy az igazán egyszerű dolgokat szinte már észre sem vesszük.

Van élet a városon kívül is, és nem kell mindentől elszakadni ami oda köt, hogy kedvet kapjunk hozzá. Hosszú távon viszont ez az minőségi, boldog, egészséges élet záloga. De lehet, hogy pusztán az életben maradásé.

Az emberiség nagy vallomástétele…

„Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elk.rtuk. Nem kicsit, nagyon.” Magyaroszágon majd’ mindenki ismeri e sorokat. Valami ilyesmi a hangvétele egy ideje a nemzetközi környezetvédelmi kommunkációnak is. Mondja már mindenki, kislány (Greta, mondjuk ő többes szám második személyben), örökifjú (Leonardo DiCaprio , Joaquin Phoenix)  és szeretett aggastyán is (Sir David Attenborough). Gondolják, valakinek majdcsak elhisszük. És ha elhisszük, akkor mi lesz? Én már elsőre elhittem, és? Mit vártok tőlem? Értem én az emberiség nagy vallomástételét, de biztos, hogy mindent elmondtatok?

Legutóbb Sir David Attenborough filmje mutatta meg, hogy mekkora a baj. Hatnak ezek a filmek. Én például ilyenkor úgy érzem, gúzsba köt a tehetetlenség. Sőt, mintha valaki bentről, mélyről kiabálna, ordítana… mert mindannyian érezzük, hogy baj van a világgal, különösen ilyen filmek után, de mintha senki nem merné kimondani, hogy mi az. Helyette ott egy közepesen elfogadható hazugság: túlszaporodtunk. Na ilyenkor tör elő belőlem az a belső hang, amit most úgy döntöttem, kiengedek.

Elég a hazudozásból! Értem én, hogy magam is sokat tehetek, ott a textilszatyor meg a napelem és a többi – a semmihez képest valami, remek. Mint halottnak a csók. Vajon miért nem mondja ki senki, hogy ma a piacgazdaság szabályozza az embert és nem fordítva? Tudjátok, miért nem? Mert borzasztóan fájdalmas és kényelmetlen lenne lemondani arról, amiben most élünk. Igazából senki nem akarja megfizetni a változás árát. Helyette zöldre festjük az életünket, hátha az is elég lesz.

Nézzétek meg, hogy milyen zárt rendszereket hoztunk létre az élet minden területén! Az embernek – kivétel nélkül – időnként biológiai szükséglete, hogy a felgyülemlett salakanyagot elengedje testéből. Természeti népek ezt minden különösebb gond nélkül megoldották. Egy parasztbácsi is megoldotta egy pottyantós budival, amit időnként arrébb költöztetett, a komposztálódott gödörbe pedig pár év múlva ültetett egy fát. Ez egy nyitott rendszer, kell hozzá az ember és természet, mindkettejük számára előnyös az együttélés. Hogy lett ebből zárt rendszer? Megjelent a szakértő. Csak megjegyzem, hogy ő maga már csak a „tudásából” él, nem állít elő élelmet, nem termel, ő csak szolgáltat. Mit? Megállapítja, hogy a régi rendszer higiéniai okokból nem megfelelő megoldás. Egy másik szakember kifejleszti a megfelelőt, a vízöblítéses wc-t. Egy harmadik megalkotja a szabványokat. Értelemszerűen itt nem három emberről beszélünk, hanem státuszokról. Végül megvan a megoldás: ha megépítjük a házban a toalettet, akkor mindenki jól fog járni. A kőműves, a festő, a burkoló, a wc-csésze gyártója, az ülőkegyártó, a vízszerelő, a vízszolgáltató, a wc-tisztítót gyártó, a kefét gyártó, a kefetartót gyártó, az illatosítót gyártó, a mindezeket forgalmazó és szállító is.

De itt nem állunk meg. Nem, biztatjuk gyermekeinket, hogy találjanak valamit, egy apró rést, ahová ők még be tudnak illeszteni még egy terméket, hogy ők is részesedhessenek a haszonból. Például így jöhetnek létre dekor wc-ülőkék. Aztán egy marketinges segít, a dekor-wc ülőkét eljuttatni a megfelelő piacra. Ehhez megbíznak egy grafikust és egy honlapszerkesztőt, akik címkét, logót és weblapot készítenek. Ezzel is jól jár a tárhelyszolgáltató, a hirdetési díjakból a közösségi média felület, sőt még az az influenszer is, aki hajlandó megmutatni a menő dekor wc-ülőkéjét a népes követőtáborának. Hányszor fizetjük meg az ÁFÁ-t, az adókat, mire lesz egy minden „igényt” kielégítő vécénk? Hány ember, cég, intézmény, hivatal él ebből a zárt rendszerből?

És ki állít elő olyan terméket, amely az életet valóban szolgálja? Ebben a példában egyetlen ember: a parasztbácsi.

Egyetlen remekbeszabott megoldással sikerült elérni, hogy egy természetes és el nem múló biológiai igényből miként lehet a legtöbb profitot kivenni. Most kérdem én, tényleg az a megoldás, hogy elkezdünk újrahasznosított wc-papírt használni? Vagy illóolajat aerosol helyett?  

Tényleg az a baj, hogy túlszaporodtunk? Vagy az, hogy túl sokan élünk abból, amire igazából semmi szükség nincsen. Mi itt, Magyarországon azzal öblítjük le a wc-t, aminek cseppjeiért a világ egyes részein ölnek az emberek. Ja igen, de aztán ezzel további munkát adhatunk a csatornahálózat kiépítőinek, a szennyvíztelep kezelőinek, a víztisztító-rendszereket forgalmazóknak és az ő marketingeseiknek… és a körforgás sosem áll meg. Mindenre kapcsoltunk még valamit, szolgáltatás szolgáltatás hátán. Ne áltassuk magunkat, ma ez adja társadalmunk megélhetésének és ebből adódó jólétünknek nagy részét.

Ki maradt meg a föld mellett, ki az, aki valóban gazdája egy darab földnek és hányan élnek úgy belőle, hogy ha lehet még csak meg sem érintik!?

Nem az ember szaporodott túl ezen a bolygón,

hanem a kényelem,

ami abból adódik, hogy ma úgy is leélhetjük életünket, hogy semmiért sem kell vállalnunk a felelősséget. Lehet okolni a társadalmi egyenlőtlenségeket, mutogatni arra az elitre, aki az igazi profitot lefölözvén fenntartja a rendszert, de az én érzésem az, hogy azért a többség még mindig kényelmesebben él a lehullott morzsákból, mintsem hogy valóban a földön, a Földért kelljen dolgozniuk.

Önbecsapásnak tartok minden olyan megoldást, ami ugyanebben a zárt rendszerben akar nekünk ezentúl már „öko” termékeket eladni. Vagy jó gazdái leszünk ismét a földnek – ami magyar nyelven nem véletlenül egyezik meg a bolygónk nevével –, vagy áltatjuk tovább magunkat.

Hogy mit vár tőlem Sir David, azt nem tudom, de talán elég, ha most megyek és folytatom a kerti munkát, amíg az idő is engedi.

Szerző: Földi Ádám

Forrás: egy.hu

Flow

A boldogság keresése és a kizökkent sorsok helyreállítása utáni vágy az emberi lélek mélyéről ered, az ideális életről való elmélkedés egyidős a filozófiai gondolkodással.

A flow elméletének ritka erénye, hogy komoly kutatómunka alapozta meg, ugyanakkor leírása, illetve rendre beigazolódó következtetései a pszichológiában járatlanok számára is érthetőek és sokszor a rendkívüli felismerés erejével hatnak.

A flow mögött Csíkszentmihályi Mihály egy életen át tartó kutatása áll. Saját tapasztalatait használta fel és mondta el könyvében és előadásai során.

A modern pszichológia vizsgálati eszközeinek széles skáláját felhasználva több mint két évtizeden keresztül gyűjtötte az adatokat elmélete kidolgozásához.

A tudományos munka eredménye a tökéletes élmény elmélete.

Csíkszentmihályi professzor hosszú ideig a Chicagói Egyetem pszichológiai tanszékét vezette. Pedagógus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja, szakterülete a fejlődés- és neveléslélektan, valamint a kreativitás- és tehetségkutatás.

Mi az a flow?

A flow magyarul áramlat.

A flow-élmény olyan természetes hangulatállapotot jelent, amely a mesterséges kedélyjavítással vagy a tisztán hedonikus élvezetekkel szemben pozitív, termékeny és irányítható, és nem okoz lelkifurdalást, szégyent vagy egyéb kárt sem saját magunknak, sem a társadalomnak.

A flow olyan mentális és fizikai állapot, amelyben egy személy valósággal elmerül egy számára élvezetes tevékenységben, tér- és időérzékelése megszűnik, és maximálisan átadja magát a pillanatnyi élménynek. Biztosan Te is éreztél már olyat, hogy az idő hirtelen elrepült, amikor éppen valamivel foglalkoztál, vagy lúdbőrös lettél a gyönyörűségtől.

Flow egyébként bármiből származhat, ami kedvenc és gyakori tevékenységed – legyen az kertészkedés, egy tál illatos eper elfogyasztása, zenehallgatás, séta vagy egészséges ételek készítése. De megtapasztalhatod vezetés, barátokkal való beszélgetés vagy élvezetes munkavégzés közben is. Ezzel szemben, nagyon ritkán fordul elő, hogy emberek flow-élményről számolnának be passzív szabadidős tevékenységekkel kapcsolatában (egy újabb érv a tévé előtti bambulás és lustálkodás ellen).

Miért jó a flow?

Mert ilyenkor szinte teljesen megfeledkezünk önmagunkról, problémáinkról és a külvilágról. Az éppen végzett tevékenység örömet és kihívást jelent számunkra, többé válunk általa, fejlesztjük készségeinket, és gyarapítjuk tudásunkat, illetve a tevékenységet pusztán önmagáért végezzük.

Sok minden szól amellett, hogy a szabadidőt aktívan töltsük el a passzivitással szemben. Csíkszentmihályi szerint a flow-élmény közben az alábbiakra vagyunk képesek:

  • kizárólag az adott feladatra összpontosítunk és éberek vagyunk
  • aktívan veszünk részt az életben, élvezzük tevékenységeinket
  • megfeledkezünk önmagunkról, másokról, a környező világról
  • boldognak, erősnek, kreatívnak és hatékonynak érezzük magunkat
  • képességeink csúcsán vagyunk
  • úgy érezzük, hogy képesek vagyunk irányítani életünket
  • elveszítjük az időérzékünket

Mindezek a tényezők értelemmel töltik meg, gazdagítják és intenzívebbé teszik az életünket. No és persze boldogabbá.

A sötétségből a fénybe…

Rövid interjú egy volt illuminatival.

Nagyon mélyen megérintett ez a beszélgetés. Nem mintha nem tudtam volna ezekről a dolgokról eddig is. De Ronald Bernard beszámolóját hitelesnek érzékeltem. Átjött a szavaiból és a tekintetéből a megrendültsége amikor felfogta, hogy milyen gépezetnek a katonája.

Automatikus magyar fordítás beállítható

A videó angol nyelvű, de beállítható az automatikus magyar nyelvű fordítás.

A lényeg, hogy ez az ember bennfentes volt világunk irányítói gépezetében, elég magas pozícióban.

Húsz évvel ezelőtt volt egy infarktusa, amikor pár percre megállt a szíve. Ekkor megtapasztalt egy többé-kevésbé tipikus halálközeli élményt, test elhagyással, meg minden. És még azzal, hogy rálátott a háttérben munkálkodó emberi és szellemi gépezetre, amely az emberiséget szolgaságban tartja, hogy a félelem-impulzusokkal táplálkozzon.

Megértette munkájának a titokzatos züllesztő, kártékony természetét, mert megtapasztalta, onnan nézve tevékenységének következményeit, ember milliók hihetetlen szenvedését.

Rehabilitációja során annyira utálta magát, hogy megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült.

Ezután elkezdte az addigi tevékenysége mentén megszerzett okkult tudást az emberiség javára használni, valamint szószólója lett a fény oldalnak, vállalva ennek minden kockázatát. Lássuk be, nem kis bátorság kell hozzá.

Máskülömben a kérdező sem akárki…

Lámpás…

Elvárásunk csakis önmagunkkal szemben lehet.

Mindenki másnak az a dolga, hogy önmaga legyen.

Én csak a saját döntéseimmel foglalkozhatok, minden más beavatkozás.

Más éneimnek pedig a legtöbbet akkor segítek, ha egyre tisztább fényben tüntetem fel Őket, hogy felfedezzék saját fényüket.

Valahogy úgy, mintha lámpát gyújtanék, de a lámpa én magam vagyok…


Freydoon Rassouli

Új korszak kezdődik

Nem tudom, van még itt valaki, aki azt várja, hogy a járvány elmúljon és minden visszaálljon a régi, megszokott mederbe?

Ha figyelembe vesszük, hogy a Nagy Ciklus, vagy más néven a precessziós ciklus ért véget, amely minden 25.920 évben fordul egyet, tudhatjuk, hogy egy korszak lezárult és egy új elkezdődött.

Nem véletlen, hogy zsigereinkben érezzük a várakozást.

Ez a „helyzet” értünk van, a mi ébredésünkért.

A lehető legszelídebb lehetséges módon, de arra hivatott, hogy az altatásra fény derüljön és megszűnjön, az altatókra fény derüljön és ki legyen véve a gyeplő a kezükből.

Sok sok felháborító dolog kerül napvilágra, mert a nagytakarítás ezzel jár.

Lehet, hogy felkavarja megszokott kis polgári nyugalmunkat, mert tudomásunkra jut, hogy mindvégig póráz volt rajtunk, sőt szájkosár.

Ha valaki abban az illúzióban élt, hogy sínen volt az élete, és annál jobb már nem is lehetett volna, el kell majd gondolkoznia, hogy valóban?

Dolgunk van. Ezért jöttünk.

Meglátásom szerint a dolgunk nem az, hogy kifele tekintsünk és átvegyük a társadalomban dúló megosztottságot. Fontosabb talán, hogy mi magunkban rendet tegyünk, megtaláljuk azt az egyensúlyt ott belül, amely a legfontosabb menedékünk és tanácsadónk a nehéz időkben. Mint a kísérőkisasszony a repülő járaton. Ha baj van, előbb magára teszi fel az oxigénes maszkot, hogy azután tudjon segíteni a többieknek.

Készítsen otthon gyógyszert – vízből!

Készítsen otthon gyógyszert – vízből!

Az emelkedő gyógyszerárak világában érdemes kipróbálni a házi gyógyszerkészítést. Ne ijedjenek meg, természetesen nem otthoni kísérletezésre, esetleg kis kémiai laboratórium felállítására buzdítjuk Önöket, csupán arra, hogy a már ismert gyógyszereiket próbálják helyettesíteni a gyógyszer információját hordozó, „programozott” vízzel. Egyszerű, gyakorlatilag ingyen van, és hatékony – győződjenek meg róla!

A módszer kipróbálásához mindenekelőtt olyan vízre van szükség, amely rendezett szerkezetű. Ilyen vagy ehhez hasonló a forrásvíz, például a lourdes-i víz. Nem utazhat azonban mindenki Franciaországba, hogy szert tegyen ilyen gyógyerejű vízre.

Azt viszont bárki megteheti, hogy éjszakára elhelyez a mélyhűtőben egy adag vizet, praktikusan egy műanyag – például ásványvizes – palackban. Másnap kivéve, hagyjuk a jeget felolvadni. Ilyenkor az újra folyékony halmazállapotot felvett víz megőrzi a jégkristályok rendezett szerkezetét, és alkalmassá válik az információk tárolására és továbbítására. Most már csak annyi a teendő, hogy a megszokott gyógyszerünket legalább egy fél napra helyezzük az információhordozó víz alá. Ez idő alatt a víz átveszi a gyógyszer rezgéseit. Ha belőle fogyasztunk, akkor hasonlóképpen fog viselkedni és működni, mint egy homeopátiás gyógyszer. (Tudjuk, hogy az utóbbiban sincs kimutatható anyag, csupán információ, mégis milyen nagyszerűen és hatékonyan alkalmazható a gyógyításra…)

A víz kristályszerkezete
A víz kristályai átveszik a gyógyszer szerkezetét

Kétkedőknek és bizalmatlanoknak javasoljuk, hogy a vízből való gyógyszerkészítést próbálják ki először valamilyen „hétköznapi” fájdalomcsillapítón vagy altatón (ha netán valaki csak azzal tud aludni). Meglepődnek majd, amikor megtapasztalják az eredményt.

Víz az ablakban

Hogy meddig áll el, milyen hosszú ideig használható a fenti módon programozott víz?

Néhány napig biztosan, de az sem lehetetlen – gyógyszere és vize válogatja -, hogy akár egy-két hétig is. Mindenesetre arra vigyázzanak, hogy a vízből készült gyógyszerüket ne érje semmilyen elektromágneses sugárzás, ne helyezzék el a számítógép vagy a mobiltelefon közelében, és tartsák a palackot védetten becsomagolva, például árnyékoló hatású rézszálas textíliába vagy alufóliába tekerve.

Ugyancsak érdemes ügyelni a homeopátiás szereknél már ismert alapszabályra: az ilyen gyógyszerek alkalmazásával egy időben kerülni kell az illóolajok közelségét, és a fogkrémünket is érdemes kicserélni gyógyszertárban beszerezhető, illóolajat nem tartalmazó, homeopátiás fogkrémre.

A rendezett szerkezetű víz felhasználása

A rendezett szerkezetű, például előbb lefagyasztott, majd felolvadni hagyott víz mennyiségére vonatkozott az egyik kérdés. Mivel a gyógyszer rezgéseivel „programozott” víz csak néhány napig, maximum 2 hétig őrzi meg „memóriájában” a kívánt információt, elegendő kis mennyiségű vizet használnunk, például egy 2 dl-es palackban. Ne töltsük meg teljesen, csak kb. háromnegyed részéig, utána tegyük a mélyhűtőbe. Amikor már gyógyszer helyett használjuk, érdemes hűtőben tartanunk, így hosszabb ideig megőrzi a készítmény információját. Eredményesebb lesz a víz „programozása”, ha nem csupán egy szem gyógyszert, hanem egy egész levelet helyezünk a víz alá, természetesen a doboza nélkül.

Ha többféle gyógyszert akarunk helyettesíteni „intelligens vízzel”, akkor érdemes mindegyikből külön-külön elkészíteni a vizes változatot. Így ellenőrizhetjük, melyik mennyire „működik”, illetve jobban be tudjuk állítani az eltérő dózisokat. A legfontosabb kérdés éppen az adagolás. Tapasztalatom szerint a gyógyszer információját hordozó vízből felnőttek heveny (akut) betegsége esetén naponta háromszor 6-8 cseppet érdemes bevenni, pontosabban a nyelv alá cseppenteni, ott tartogatni, majd lenyelni – mindig étkezés előtt 10-15 perccel. Krónikus betegségnél elegendő naponta egyszer vagy kétszer használni a szert, és a dózis is lehet valamivel kisebb, alkalmanként 4-6 csepp.

Vizet egyébként sokféle módon lehet programozni. Az előző cikkben és itt leírt módszerrel készített víz működése hasonló a homeopátiás szerekéhez, és nem azonos a mentális programozással, mint amilyet pl. az agykontroll alkalmaz. Ott is létezik „programozott víz”, és az is kiválóan hat, de más szinten érvényesül a hatása. Éppen ezért a kétféle módon „programozott víz” nyugodtan használható egy időben, hatásuk jól kiegészítheti egymást.

víz cseppekkel

Végül két fontos tanács. Ne próbálkozzanak a vízből való gyógyszerkészítéssel életmentő gyógyszerek esetén (pl. szív- vagy cukorbetegségben), kockázatos lehet. Ha pedig a gyógyszerüktől korábban megszokott és elvárt hatás többféle adagolási próbálkozás után sem jelentkezne, akkor nincs más hátra, mint hogy visszatérjenek a gyógyszertárban megvásárolható „hagyományos” készítményhez. Jó tudni, hogy a kudarc oka sokféle lehet: például illóolaj jelenléte (leggyakrabban a fogkrémben), összefügghet továbbá a felhasznált víz minőségével, kristályszerkezetével – és főképp azzal, hogy nem sikerült eltalálniuk a megfelelő dózist.

Szerző: Kürti Gábor

Forrás: edenkert.hu

http://wordpress.com/refer-a-friend/Ak9PnKWFR7yXoekqgnvk