Székelyföldi gyökereim – Gergely István Tiszti

tiszti2-e1313572640252Mindenki csak Tisztiként ismeri és tiszteli. Gergely István Tiszti, egykori csíksomlyói plébános, az árvaházakból kinőtt fiatalokat segítő Csibész és Lázár Alapítványok létrehozója, szeretett „tündérországába”: Székelyföldre invitálja a nézőt.

Vice, a szülőfalu, Csomortán, a templomépítés legendás helyszíne, Csíksomlyó, Szentmárton, a Nyerges-tetőn lévő emlékhely: ezek Tiszti szerelmes földrajzának színterei. „Gyökereim ide gyökereztek. Nem tudom, hogyan és miképpen, de ide jutottak azok a messzi, távoli gyökerek, törtek a felszínre életfává terebélyesedve. Hogy
mit hoz a holnap, mit hoznak a távoli évek, amelyeket még ajándékba kapok az Istentől, azt nem tudom, de hogy a szolgálat szellemében telnek majd, az egyszer biztos. Isten is ezt akarja és magam is ezt szeretném.”
Rendező: Dala István
Forgatókönyvíró: Hollós László
Operatőr: Dala István
Szerkesztő: Hollós László
DUNATV 2011

Így vélekedik egy angol a saját nyelvéről

A poem showing how Absurd the English Language is.

When the English tongue we speak.
Why is break not rhymed with freak?
Will you tell me why it’s true
We say sew but likewise few?
And the maker of the verse,
Cannot rhyme his horse with worse?
Beard is not the same as heard
Cord is different from word.
Cow is cow but low is low
Shoe is never rhymed with foe.
Think of hose, dose,and lose
And think of goose and yet with choose
Think of comb, tomb and bomb,
Doll and roll or home and some.
Since pay is rhymed with say
Why not paid with said I pray?
Think of blood, food and good.
Mould is not pronounced like could.
Wherefore done, but gone and lone –
Is there any reason known?
To sum up all, it seems to me
Sound and letters don’t agree.
This was written by Lord Cromer, published in the Spectator of August 9th, 1902
**********
 
*********
AND other strange English Language facts
He could lead if he would get the lead out.
A farm can produce produce.
The dump was so full it had to refuse refuse.
The soldier decided to desert in the desert.
The present is a good time to present the present.
At the Army base, a bass was painted on the head of a bass drum.
The dove dove into the bushes.
I did not object to the object.
The insurance for the invalid was invalid.
The bandage was wound around the wound.
There was a row among the oarsmen about how to row.
They were too close to the door to close it.
The buck does funny things when the does are present.
They sent a sewer down to stitch the tear in the sewer line.
To help with planting, the farmer taught his sow to sow.
The wind was too strong to wind the sail.
After a number of Novocain injections, my jaw got number.
I shed a tear when I saw the tear in my clothes.
I had to subject the subject to a series of tests.
How can I intimate this to my most intimate friend?
I spent last evening evening out a pile of dirt.
We polish the Polish furniture.
And Finally:
There is no egg in eggplant nor ham in hamburger; neither apple nor pine in pineapple.
English muffins weren’t invented in England or French fries in France.
Sweetmeats are candies while sweetbreads, which aren’t sweet, are meat.
Quicksand can work slowly.
Boxing rings are square and
if vegetarians eat vegetables, what do humanitarians eat??????

UTOLSÓ FELSZÓLÍTÁS

Kárpáti Harsona

Házik Zoltán a Kárpáti Harsona alapítójának a felszólítása

– mindenki segítségére szükségünk van!…. segítsetek a terjesztésben….főleg a médiák és TV stábok felé…, s nem utolsó sorban, ha van valaki, akkor tegye len Orbán Viktor asztalára, vagy tűzze a homlokára!!!:

“A magam nevében – ám feltehetőleg több százezer felvidéki (jelenleg szlovákiai) honfitársam és sorstársam egyetértését bírva – szólok most Önökhöz.
Nem tudom, ki mennyire ismeri a Trianonban szétdarabolt és elcsatolt magyarság felvidéki részének kálváriáját és napjainkig terjedő szüntelen vesszőfutását. Önöknek, mint politikusoknak s a megmaradt Csonkaország vezetőinek, hivatalból tudnia kellene itteni nemzettestvéreik szenvedéseiről, ma is rendkívül mostoha körülményeiről. Sőt, nemcsak ismerniük illene áldatlan hely-zetünket, hanem a legvégső békés határokig elmenve, mindent el kellene követniük (pl. diplomáciai szinteken, ill. a nemzetközi szervezeteket
felhasználva) azért, hogy a megszálló, hozzánk mindenkor ellen-ségesen viszonyuló, minket állandó negatív diszkriminációkkal sújtó,  nem ritkán rettegésben és kifejezetten terror alatt tartó „tót atyafiak” jobb belátásra térjenek.”

a teljes KÖZÉLETI LEVÉL itt letölthető
– a forrás megjelölésével, változatlan formában szabadon közölhető, terjeszthető –

Forrás:

http://karpatiharsona.info

IMF MIT TEVÉKENYKEDHET MAGYARORSZÁGON

Most Kanadából kaptam meg. Ott tudják, mi itt nem!

IMF

“Az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza alapján, az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében).

 

A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et hazánkban mindenféle bírói és hatósági eljárás alól Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele. Az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon.

 

A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető semmiféle hivatal részére Magyarországon.

 

A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármily nemű korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól hazánkban. A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi alkalmazottja is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon;

 

A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon.”

 


 

Névsor – elhallgatott történelem

Szélesebb körben ismert, hogy a Meyer-féle lexikon a habsburgokat egy római zsidó gettóig vezeti vissza. (Szabadságharcunkat vérbefojtó I. Ferenc József tehát zsidó származású) De hogy a jobbkeze és az aradi tizenhármak gyilkosa is zsidó származású, az talán nem lehet a véletlen műve. Nos ideje helyretennünk ezt is: báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy Haynau IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem és Rebecca Richter zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született 1786-ban. Vajon mikor kerülhet a diákok kezébe hiteles történelemkönyv? Miért modják nekünk azt, hogy I.Ferenc József vagy Haynau osztrák? Ők osztrák zsidók voltak. Miért modják azt, hogy Sztálin grúz volt, ő grúziai zsidó volt. Miért mondják azt, hogy a leninizmus és sztálinizmus tömeggyilkosai, így V.I Lenin, legfelső diktátor, Leon Bronstein (Trotsky): a szovjet vörös hadsereg főparancsnoka, Grigory Apfelbaum (Zinovjev): végrehajtó-bizottsági tag, szovjet titkosrendőrség, Yuri Andropov: a szovjet KGB igazgatója, később a Szovjetunió legfelsőbb diktátora, Jacob Sverdlov: a Szovjetunió első elnöke, Jacob Yurovsky: a szovjet biztonsági rendőrség parancsnoka, a cári család kiirtója, Lazar Moiseyevich Kaganovics: Sztálin fő tömeggyilkosa, milliók halálát rendelte el, és a keresztény emlékhelyek és templomok nagybani lerombolását, beleértve a Megváltó Krisztus nagy katedrálisáét is. Genrikh Yagoda: A szovjet titkosrendőrség feje, rendkívül “hatásos” tömeggyilkos. (A zsidó költő, Romain Rolland, a Nobel-díj nyertese, himnuszt írt Jagoda dícséretére.) Matvei Berman és Naftaly Frenkel: A Gulág haláltábor rendszer alapítói. Boris Berman: a szovjet titkosrendőrség végrehajtó tisztje és Matvei fivére. K.V. Pauker: a szovjet NKVD titkosrendőrség működésének vezetője. Firin, Rappoport, Kogan, Zhuk: haláltáborok és a rabszolgamunka komisszárjai, ők felügyelték a dolgozók tömeges elhalálozását a Fehér-tenger-Balti-tengeri csatorna építésénél. Leiba Lazarevich Feldbin (Aleksandr Orlov): parancsnok, szovjet Vöröshadsereg; tiszt, szovjet titkosrendőrség. Feldbin volt a vezetője a szovjet belügyi rendőrségnek a spanyol polgárháborúban. Ő felügyelte a katolikus papok és parasztok lemészárlását. Ilja Ehrenburg, szovjet propagandaminiszter és németellenes gyűlöletirodalom terjesztője az 1930-as évektől. Ehrenburg arra bujtogatta a szovjet Vöröshadsereg katonáit, hogy német civileket erőszakoljanak és öljenek meg. Egy másik brosúráról, melyet a Vöröshadseregben osztogattak, amikor a katonák Danzig felé közeledtek, ezt írja egy történész: “A csapatoknak brosúrák millióit dobták le Ilja EhrenburgŰ üzenetével és Sztálin aláírásával: ‘Vöröshadsereg katonái! Öljétek a németeket! Öljetek meg minden németet! Öljetek! Öljetek! Öljetek!” (Christopher Duffy, Vörös vihar a Birodalom előtt (=Red Storm on the Reich)). Zakharovich Mekhlis: Sztálin fő kivégzője. A bolsevik irányítás 545 tagjának összetétele: 447 zsidó 30 orosz 34 lett 22 örmény 12 német 3 finn 2 lengyel 1 grúz 1 cseh 1 magyar        Szóval miért hazudják róluk, hogy oroszok voltak? Kun Miklós műsoraiban bemutatja a gaztetteket, amit elkövettek, de egy valamiről mélyen hallgat, hogy mind oroszországi zsidó volt, nem pedig orosz ember. Persze, hogy hallgat erről, hiszen ő maga is zsidó, Kun Bélának (Kohn Béla) az unokája. Ha itt tartunk felmerül a kérdés: Miért nem írják le a történelemkönyveink, hogy nem magyarok voltak, akik elkövették a magyar nép elleni gaztetteket? Hogy: Kéri Pál, Tisza István miniszterelnök elleni merénylet megszervezője és lebonyolítója, Kun Béla (Kohn Béla) 1919-es diktátor, magyargyilkos Ságvári Endre (Spitzer Endre) rendőrgyilkos, terrorista Szamuely Tibor (Samuel Tibor) az 1919-es “így arat az új rend” (a nyakig földbe ásott parasztok fejét kaszával üttette le + Szamuely hírhedt halálvonata stb. Haubrich József szociáldemokrata politikus, hadügyi népbiztos és hadügyminiszter a Tanácsköztársaság idején. Haase Sándor Pogány József (Schwarz József) Tisza István egyik gyilkosa, népbiztos 1919-ben dr. Rónai Zoltán (Rosenthal Zoltán) Igazságügyi (halálosztó) népbiztos 1919-ben dr. Hamburger Jenő


Vágó Béla (Weiss Béla)
Kunfi Zsigmond (Kohn Zsigmond)
Vántus Károly
Landler Jenő
Böhm Vilmos
Kalmár Henrik (Kohn Henrik)
Lukács György (Lőwinger György)
Láday István
Bokányi Dezső
Erdélyi Mór (Ehrlich Mór)
Dvorzsák Antal
Csizmadia Sándor
Hevesi Gyula (Honic Gyula)
Ágoston Péter (Angenstein Péter)
Varga Jenő (Weissfeld Jenő)
Friedler Rudolf
Horovicz Jenő
és lehetne sorolni a Tanácsköztársaság népbiztosainak a magyar emberekkel szemben elkövetett bűneit. Kezükhöz magyarok vére tapad, de ők nem magyarok voltak, hanem magyarországi zsidók. A 25 népbiztosból 24 zsidó volt. Majd néhány év, és újra tombolnak a gének: Rákosi Mátyás (szül. Rosenfeld Mátyás) Magyarország keresztényeinek tömeggyilkosa Gerő Ernő (Singer Ernő) tömeggyilkosi és nemzetrontói tevékenységéért soha nem büntették meg Farkas Vladimír (szül. Lőwy Vladimír) ÁVH-s kihallgatótiszt, alezredes Aczél György (eredetileg Appel Henrik) Apró Antal (Klein Antal) 1956-ban a Kossuth téri tömegbe lövetett a Magyar Nemzeti Bank bécsi fiókjának kifosztásában jeleskedett, amit végül be is zártak. /Gyurcsány feleségének a nagyapja/ Biszku Béla Az 56 utáni megtorlások irányítója Egy se volt magyar – mind zsidó. A háború utáni Lengyelország teljesen zsidó uralom alatt volt, mint a titkosrendőrség vezetője, a kínzások mestere, Jacek Rozanski, a politbüro parancsnoka Jacob Berman és a komisszárok Minc, Specht (Olszewski) és Spychalski. Ezek az emberek katolikus lengyelek tízezreit gyilkolták meg vagy deportáltak Kolymára és más sarkköri haláltáborba. Sziléziában a kommunista titkosrendőrség tisztjeinek 75%-a zsidó volt. Ennyit a történelemtanításról…

 

Meg kell dönteni a bankároligarchia hatalmát! Betelt a pohár

Régen itt lenne az ideje annak, hogy lerántsuk végre a leplet az IMF, a Világbank, a hitelminősítők és az egész úgynevezett „nemzetközi pénzügyi rendszer” elképesztő szélhámosságairól. A magyarság sorsa, sőt saját és a családunk megélhetése múlik azon, hogy mindenki világosan megértse: a „nemzetközi pénzügyi intézmények” valójában bűnszövetkezetek, és az egyes államok életébe történő beavatkozásaik súlyosan sértik az adott ország alkotmányát, a demokrácia elveit, az egyetemes erkölcsöket és a jogrendet.
Kedves Olvasó, elgondolkodott már azon, pontosan mi történik akkor, amikor az IMF úgymond „pénzt kölcsönöz” egy adott ország számára? Másképpen feltéve a kérdést: honnan származik az a „pénz”, amit nekünk az IMF, vagy bármely más bank „hitelként” odaad? Ha nagy naivan azt gondoljuk, hogy az IMF a tagállamok befizetéseiből – a nekünk, mint magánszemélyeknek kölcsönző bankok pedig a betétesek pénzéből – adja a hiteleit, akkor hatalmasat tévedünk. Ugyanis a forgalomban lévő pénz legnagyobb része (hogy pontosan hány százaléka,azt nehéz lenne megmondani, de bizonyosan egyre nagyobb hányada) nem más, mint úgynevezett „hitelpénz”, amit a bank hoz létre abban a pillanatban, hogy kihelyezi a „kölcsönt”. Amikor tehát bármely, magát banknak nevező bűnszövetkezet – legyen az akár az IMF – kölcsönt nyújt, akkor csak annyi történik, hogy – a megfelelő (a hitelfelvevőre nézve persze mindig hátrányos)„szerződések” aláírása után – a számítógépen megnyomnak néhány gombot, és az „ügyfél” megkapta a „hitelt”, melyet persze kamatostul kell visszafizetnie. Magyarán: a bank a semmiből pénzt teremt, az ügyfél pedig kemény munkával megteremti annak a virtuális pénznek a kamatokkal megnövelt ellenértékét. Tulajdonképpen tehát egyre több és több munkával előállított valódi értékekkel fizetünk a semmiért. Meddig tűrjük ezt? Miért kell a pénzügyi oligarchák hatalmának és jólétének biztosítása érdekében halálra dolgoznia magát millióknak?
A magukat közgazdászoknak nevező szélhámosok handabandázásai nyomán, az emberek nagy többsége teljes mértékben hajlamos elveszíteni a józan eszét. Én most a magam részéről arra kérnék mindenkit, gondolkodjon logikusan és józanul. Ha valaki például összeadja azokat az összegeket, melyekkel a világ államai tartoznak az IMF-nek és a Világbanknak, olyan iszonyatos nagyságú számot fog kapni, melynek a töredéke sem jön össze a két pénzügyi intézmény tagállamainak befizetéseiből – ami ékes bizonyítéka ennek a világszélhámosságnak, amelynek lényege az, hogy a bankok a maguk kénye-kedve szerint állítanak elő pénzt, amit hitelként kihelyeznek, adósrabszolgaságba és pusztulásba kényszerítve a népeket.
A józan, paraszti ész nevében feltehető természetesen számos más kérdés is, többek között az, miképpen lehetséges, hogy miközben egyre több ember, egyre többet dolgozik (most már a nők is kivétel nélkül munkahelyeken dolgoznak, de az egyetemisták, a diákok, sőt a nyugdíjasok egyre nagyobb része is dolgozik,legtöbb esetben bagóért), miért él az emberek nagy része mégis egyre rosszabbul, és miért van egyáltalán „válság”? A kérdés persze költői, mert nyilvánvalóan arról van szó, hogy a pénzoligarchia a nyakunkon élősködik, és a végsőkig kizsákmányol minket, és alighanem a saját hatalmának fenntartásához szükséges diktatórikus intézkedések (amit a „biztonság erősítése” címszó alatt adnak be nekünk), valamint a külső erőforrások megszerzéséhez nélkülözhetetlen háborúk (amit „terrorizmusellenes háborúnak”, meg a „demokrácia terjesztésének”, „humanitárius akciónak” neveznek ezek a hazugok) is irdatlan összegeket emésztenek fel.
Mit tehetünk? Olyan nincs, hogy semmit. Vagy legalábbis meg kellene próbálnunk megmenteni népünket, saját magunkat és a minket körülvevő természeti környezetet. (Mely utóbbi is főként a harácsoló pénzoligarchia profitéhségének esik áldozatul.) Lehetséges megoldás, hogy tüntetéseket szervezünk a bankok székházai elé, bojkott mozgalmat indítunk a bankok ellen, tömegesen tagadjuk meg az adósságok visszafizetését, aláírásgyűjtést indítunk annak érdekében, hogy a magyar kormány tagadja meg az elmúlt évtizedekben felvett hitelek visszafizetését, és elő lehetne állni azzal a követeléssel is, hogy lépjünk ki az IMF-nek és Világbanknak nevezett bűnszövetkezetekből. A Magyar Gárdának javasolnám, hogy ha bármiféle IMF-küldött, vagy az úgynevezett hitelminősítők valamelyik képviselője magyar földre beteszi a lábát, derítse fel, melyik luxusszállóban vert tanyát az illető, és – békés eszközökkel bár, de – tegye elviselhetetlenné itteni tartózkodását. Ezen kívül lehetséges lenne például a Nemzeti Jogvédő Szolgálat bevonásával perek sokaságát is indítani az úgynevezett bankok ellen – beleértve a maffiaszerű IMF-et és a Világbankot -, például azon az alapon, hogy olyan pénzeket követelnek, amelyek soha sem voltak az övék (mivel a hitelezés aktusa előtt nem is léteztek), de valószínűleg lehetne perelni a „nemzetközi pénzügyi intézményeket” (a bűnöző hitelminősítőket is beleértve) azért is, mert beleavatkoznak Magyarország belügyeibe, amire a magyar alkotmány szerint senkinek sincsen joga.
Ha pedig bárki is azzal jönne, hogy „fogalmam sincs a realitásokról”, akkor a válaszom az, hogy de igenis van, mert tudom, hogy a „realitások” az adott hatalmi struktúra függvényei. Ha tehát majd sittre vágjuk a harácsoló, bűncselekményeket elkövető bankárokat és az eddig a nép zsírján élősködő „elit” más tagjait, akkor az lesz a „realitás”, hogy ők a börtönben csücsülnek. „Veszedelmes szélsőségesnek és populistának” pedig majd azt fogjuk nevezni, aki a szabadon bocsátásukat követeli.
Az idő sürget. Nincs mire várnunk. A bankároligarchia hatalmának megdöntése túlélésünk nélkülözhetetlen feltétele.
Perge Ottó, 2011-11-20. 12:24
További részletek: http://kuruc.info

Gergely István (Tiszti) és az Árvák – rövid film

Példaértékű Gergely István ténykedése, törődése, Ember-sége.

És mit ad Isten:

Nem lehetnek lovagok, akik a moldvai magyar szót támogatják?!?

Oláh-Gál Elvira

Kizárta soraiból a Lázár Lovagrend Gergely István (Tiszti) csíksomlyói plébánost és munkatársát, Lux Istvánt, a Lázár-ház igazgatóját. Bűnük feltételezhetően az, hogy támogatják a moldvai magyarság anyanyelvi kultúráját. A Németországból küldött szűkszavú elektronikus levél csak a tényt közli, hogy felfüggesztették rendi tagságukat: Gergely tisztelendőt kápláni, Lux Istvánt lovagi minőségétől fosztották meg. A két érintett nem kívánta kommentálni, részletes indoklás hiányában, a történteket. Az előzményeket viszont nem titkolták.
A Lázár Lovagrend, amelynek nagypriorja Orleans-i Károly Fülöp herceg, az Anjou-ház leszármazottja, német és magyarországi tagjai révén jutott el Csíksomlyóra és támogatta a Csibész Alapítványt, amely az állami gondozásból kikerült árva gyermekeket fogadta be és építette nekik a Csibész-házakat. A lovagrend jelentősebb anyagi támogatást nyújtott a csíkszépvízi óvoda építéséhez, a csíksomlyói Fodor-ház felújításához és a csíkszeredai Lázár-ház létrehozásához. Gergely István lelkészt 1996-ban avatták a rend káplánjává Esztergomban, majd további erdélyi személyiségeket ütöttek lovaggá 2004 őszén Csíksomlyón.
A rendnek jó kapcsolatai vannak a iasi-i püspökséggel is. A problémák innen származnak, mert az utóbbi években a csíksomlyói plébános többször kapott figyelmeztetést a rend német előljáróitól, személyesen Axel Mittelstaedt-től, a rend romániai priorjától, hogy rendezze viszonyát a moldvai püspökséggel és fejezze be politikai tevékenységét. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy Tiszti ma is rendszeresen bejár Moldvába és magyernyelvű szentmisét tart templomon kívül, azokban a közösségekben, ahol ezt igénylik. Ezt a tevékenységét nem fejezte be, feltételezhetően ez váltotta ki a rend két csíksomlyói tagjának a kizárását.
Mint ismeretes, az utóbbi időben Gergely püspök és Axel Mittelstaedt között szoros viszony alakult ki, 2005-ben az utóbbi több látogatást is tett Iasi-ba. Ekkor az ottani püspökség honlapjának, az ercis-ro-nak adott interjúban külön hangsúlyozta, hogy a lovagrend tagjai „nem lehetnek radikális, fundamentalista pártok tagjai”. Feltehetően Mittelstaedt úr számára radikális, fundamentalista magatartást jelent, ha valaki a hívek anyanyelvén tart misét…
(Moldvai Magyarság)

Gergely István – "Tiszti"

Később pedig:

“A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség meghatározatlan ideig felfüggesztette Gergely István tisztelendő papi hivatásának gyakorlási jogát. A döntés április 15-étől hatályos, és bármikor feloldható – tájékoztatta a Krónikát Potyó Ferenc pápai káplán, általános érseki helynök. A felfüggesztés okát az egyházi méltóság nem kívánta részletezni, hiszen úgy véli, ez csupán Gergely István tiszteletesre és a főpásztorra tartozik.”

Teljes cikk ITT