Grandpierre Atilla: Mindennap elölről kezdem az egész életemet

Nem tudom ki hogy van vele. Én nagyra becsülöm Grandpierre Atillát sokoldalúsága, műveltsége, nyitottsága miatt. Kevés olyan tudóst ismerek, aki el mer menni a látható világon túlra kutakodni. És hasonlóan azokhoz a tudósokhoz / művészekhez, akik koruk “első fecskéi”, sokan megmosolyogják.
Hát nekem pont ezért is szimpatikus…
Ez az interjú a Vasárnap Reggel című lapban jelent meg. Én a Tolna megyei hírportálról, a teol.hu-ról hoztam, főleg azért, hogy kényelmesen, reklámmentesen olvashassátok. Érdekes gondolatok hangzanak el az intuícióval és az egységlátással kapcsolatban, amit Atilla egészlátásnak nevez, és nem csak.
~
foto: Kallus György
Jegyez egy, az édesapjával, Grandpierre K. Endrével közös könyvet, az Atilla és a hunokat, amit az ő halála után fejezett be. Hogyan talált rá az édes­apja örökségére?
Édesapám ezt a könyvet élete egyik fő művének szánta, sokat mesélt róla, de egy kisebb betegség miatt kórházba került. A kórházban egy orvosi hiba tragikus következménnyel járt, édesapám meghalt. Másnap kaptam egy telefont, édesapámat keresték otthon egész nap, de nem érték el. Szerették volna felkérni, hogy írjon Atilláról és a hunokról egy 50 oldalas tanulmányt, és tőlem is kérnek egy 50 oldalas írást Atilláról. Szinte hihetetlen volt számomra. Édesapám évtizedek óta ezt a művet szánta élete fő művének, és most, halála másnapján reggel óta csörög nála a telefon, meg akarják rendelni tőle élete fő művét, illetve egy erről szóló nagy tanulmányt! Úgy éreztem, ez egyértelműen azt jelzi, édesapám tovább él egy másfajta létmódban, és ezt a megoldást találta szándéka megvalósulására. Ráadásul, a helyzet ismeretében most már mindkettőnk munkáját tőlem rendelték meg. Nem mondhattam erre nemet, elvállaltam, és megírtam a 100 oldalas tanulmányt. Szerencsére sok mindent tudtam édesapám terveiről, sőt, rendelkezésemre állt a tízezer oldalnyi jegyzete. Írás közben végig azt éreztem, hogy édesapám segít. Ehhez persze az egész kérdéskört át kellett tekintenem, és ez lehetővé tette, hogy a 100 oldalas tanulmány után megszülessen édesapám fő műve, az Atilla és a hunok, alcíme: A szkíta–hun–magyar folytonosság. Érezhető a könyvön a rendkívüli ihletettség, a mai napig nagyon keresik.
Erősek az intuíciói?
Édesapám is sokra tartotta belső sugallatainkat, a megérzéseket, az ösztöneinkben rejlő egészlátást, a világ egészének ösztönös érzékelését, amit idegen szóval intuíciónak neveznek.
Lényünk legalapvetőbb tartományai a világegészben gyökereznek. Lényünk rendkívül mélyreható, annyira, hogy éber tudatunknak kifejezetten nyitottnak kell lennie ahhoz, hogy jó kapcsolatban állhasson a mélyben rejlő egészlátásunkkal. Amíg éber tudatunkról nem gondoljuk, hogy egyedül ő képvisel bennünket, addig jobban megvan ez a jó kapcsolat érzésvilágunk mélyebb rétegeivel. A gyermeki ösztönösség például rendkívül erős, s így a kíváncsiság, a képzelet, az egészlátás is. Az egészlátás nem valami valóságtól elrugaszkodott ezoterikus képesség, hiszen minden élőlény rendelkezik életképességgel, tehát, képes a valóságnak megfelelően viselkedni. Ezt a képességet józan észnek nevezzük. A józan ész a helyzet egészének lényegében helyes megítélésén, az egészlátáson alapszik. Nemrég Iain McGilchkrist, az elismert idegtudós felhívta a figyelmet arra a rendkívül jelentős tényre, hogy jobb és bal agyféltekénk gyökeresen eltérő módon látja a világot. A bal félteke a részletekre és a már ismertre, a jobb az egészre, a teljeskörűre, az újra és a váratlanra irányul.

Grandpierre Atilla öt éves kora óta tudatosan készült a csillagászati pályára Fotó: Kallus György
Röviden, a bal félteke a részlátást, a jobb az egészlátást képviseli. Természet szerint mindenkinek van jobb féltekéje is, és így képes az egészlátásra. Manapság azért tűnik az egészlátás, az intuíció szokatlannak, különlegesnek, mintha csak egyes embereknél bukkanna fel nagy ritkán, mert korunkban, különösen az elmúlt 200 évben a jobb félteke tevékenysége alárendelődött a bal féltekéének. Pedig McGilchkrist szerint a kiegyensúlyozott agytevékenységben a jobb félteke tölti be a mester, a bal félteke a segéd szerepét. Nem csoda, hogy a pályaválasztásom is eszerint alakult.

Ötéves koromban kijelentettem, hogy csillagász leszek. Erre megkérdezték a családtagjaim: de miért? Szinte azonnal rávágtam, hogy mert nekem a Nappal kell foglalkoznom.

Később ezt elfelejtettem, de amikor a földi jégkorszakok eredetét egy amerikai professzor az én napfizikai kutatásaim alapján dolgozta ki, és ez az elmélet beigazolódott, bátyám megjegyezte: már öt éves korodban megmondtad, hogy a Nappal kell foglalkoznod, és tessék, igazad is volt!
Csillagászként mit tart a legnagyobb eredményének?
A földi jégkorszakok eredetének mai legjobb elmélete a Nap magjának periodikus melegedésével és hűlésével magyarázható a legjobban. Sokan ezt tekintik a legnagyobb eredményemnek, hiszen ez egy kisebb tudományos világszenzációnak számított. Én azonban tovább kutattam a naptevékenység okozati láncát, keresve a legalapvetőbb okokat, és ezeket a biológiai okokban találtam meg. A fizikai okokról ugyanis bebizonyosodott, hogy nem elegendőek ahhoz, hogy a Nap mágneses terének változásait a fizikai alapon várhatóhoz képest milliárdszorosan felgyorsítsák, és még kevésbé képesek arra, hogy ezeket a változásokat következetesen és szervezetten a fizikai­állapot-jelzők kiegyenlítődése helyett ezeknek a különbségeknek a folyamatos újratermelése felé irányítsák.
Mit tisztel a legjobban az édesapja hagyatékában?
Talán az értelem rendkívüli jelentőségének felismerését. Kiskorom óta úgy nevelt, hogy felfedezzem az értelem teljes jelentőségét.

Az értelem természetadta kincs. A természet pedig rendkívüli, egyetemes értelemmel bír, és ez az egyetemes értelem mindent áthat.

Elképesztően és lelkesítően, rendkívül felvillanyozóan magyarázott. A mai világ az értelmet és a logikát leértékelte. Édesapám felfedezte, hogy a logika sokkal több, mint ahogy számon tartják, ő rendkívüli módon tudott élni a logika erejével. Híres volt arról, hogy vaslogikája van. A logikát mágikus erejűnek tartotta.
Mi az a mágikus logika?
Felismerte, hogy az értelemnek és az érzésnek együtt kell működnie az egészlátással, az intuícióval. Ez a valóság logikája. Ahhoz, hogy helytálló képet alkothassunk a valóságról, bele kell helyezkednünk a valóságba, a másik ember, lény, tárgy helyzetébe, vele együtt kell gondolkodni és együtt kell érezni, mert akkor derülhet ki, mi az igazság.
A beszélgetésünk elején említett könyvben az Atilla egy t-vel és két l betűvel van írva, a saját nevét is e szerint változtatta meg. Miért?
Nem véletlen, hogy ezt így mondjuk, sőt, a törökök is így mondják, egy t-vel és két l-lel.
Amikor megtudtam, hogy egy Atilla korából származó görög pénzérmén is így írják, rájöttem, hogy a keleti, sőt, a görögkeleti kultúrkörhöz tartozó népek is megőrizték az eredeti kiejtés- és írásmódot, de a latin kultúrkörben más a helyzet, mert a magányos t betű után következő i betű megváltoztatná a kiejtést Acílára, ahogy Atilla római kortársának, Aetiusnak a nevét is Éciuszként kell kiejteni. Ezért kellett a latin kultúrkörben megkettőzni az első t betűt, s ezzel járt együtt a kettős l betű magányos l betűvé válása, s ezzel az Attila írásmód, hiszen latin nyelvterületen az Atilla nevet Acílaként kellene kiejteni.

A kutató minden nap többet szeretne tenni az élet felemeléséért, a teljes egészségért Fotó: Kallus György
Az Élő Világegyetem című könyvében a közgondolkodást megváltoztató kérdéseket feszeget. Miért érezte ezt fontosnak?
Édesapám hívta fel a figyelmem arra is, hogy a Világegyetem él, és tőle kaptam 17 évesen Bauer Ervin „Elméleti biológia” című könyvét. Ebben nagy meglepetéssel olvastam, hogy az életnek éppúgy van saját törvénye, mint az élettelen anyagnak, és ez a törvény éppen azt jelenti, hogy minden élőlény minden pillanatban a fizikailag várhatóhoz képest pontosan ellenkező irányban mozgósítja energiáit. A fizikai törvények a bomlás felé vezetnék a fehérjéket, az élettörvények viszont legyőzik a bomlás erőit és az élet felépítése felé, felfelé vezetnek, a magasabb szintű szervezettség felé. Bauer Ervin az élet egyetemes alapelvét így fogalmazta meg: „Az élő és csakis az élő rendszerek soha sincsenek egyensúlyban és szabadenergia tartalmuk terhére állandóan munkát végeznek annak az egyensúlynak a beállta ellenében, amelynek az adott külső feltételek mellett a fizikai és kémiai törvények értelmében létre kellene jönnie.” Más szóval, minden élőlény minden pillanatban minden energiáját befekteti, hogy minél távolabb kerüljön a halált jelentő fizikai egyensúlytól. A haláltól való távolságot energiában mérve életenergiának nevezhetjük. Rájöttem, az életnek van egy saját természettörvénye, és mivel a természettörvény örök, nem lehet őket legyőzni, az emberben élő örök erők fognak győzni.

Az élet törvénye felemelő törvény, arra ösztönöz minden élőlényt, hogy a lehető legmagasabb, legjobb szervezettségű szinten éljük az életünket mind fizikai, mind lelki és szellemi egészségünkre, erőnlétünkre és teljes életminőségünkre vonatkozóan.

Lényünk legmélyén belső sugallataink az örök törvényekből, a Mindenséget éltető örök természettörvényekből fakadnak.

Addig élünk igazán, amíg belső sugallataink alapján élünk.

Ezeket a gondolatokat azóta is minden nap szem előtt tartom, és mozgósítom legjobb képességeimet, hogy minden napommal minél többet tehessek az élet felemeléséért, a teljes egészségért, azért, hogy minél nagyszerűbb lehessen itt a Földön is az élet.
Az életerő a zenéjéből is átjön. Az új album címe is utal erre: Életzuhatag.

Örök értékű érzéseket kell beindítani, és erre a zene a legalkalmasabb. Olyan zenét szeretnék játszani, ami örök érvényű, ami száz vagy ezer év múlva is ugyanolyan erősen ragyog. A VHK életében, 2016-ban elindítottam az újjá­születésünket, megújulá­sunkat. Azt kértem a csapattól, hogy mindenki mondja el, hogy mit lát jónak és rossznak a zenekar életében, mit kellene jobban csinálni, és hogy egyáltalán mi az az erő, indíttatás, amiért itt van. Mindenki közreműködött, beindult a megújulás.

Ez egy több évig tartó folyamat volt, de valóban

megújult az együttes, sorra születtek a nagyszerű zenék, és ezek után döntöttünk az új album mellett.

A felkészülési időszak után létrehoztunk egy alkotótábort. Beköltöztünk a stúdióba, és három napig éjjel-nappal ott voltunk. Itt újabb nagyszerű zenék születtek, sőt, ez a lemezfelvétel három napja alatt is folytatódott, valósággal zuhogtak ránk a jobbnál jobb zenék az égből. Ebből született a lemez címe.

Grandpierre Attila énekel az egykori Vágtázó Halottkémek zenekar tagjaiból alakult Vágtázó Életerõ – VHK együttes koncertjén a Mátrafüred-Sástón megrendezett Fekete Zaj Fesztiválon Fotó: Mohai Balázs / MTI
A vágtázó életerőt képviseli saját maga is. Honnan van ez a belső tűz?
Hadat üzentem a tunyaságnak. Szem előtt tartva az élet mozgósító erejét, és lelkesedve azért, hogy az élet mindenkiben teljes lánggal égjen és az égig érjen, elhatároztam, hogy nem várom a sült galambot, hanem ehhez cselekvően hozzájárulok minden áldott nap. Minden reggel ébredés után kihirdetem magamban ezt a két szót teljes erőmmel: életemet fölemelem.

Fotó: grandpierre.hu
Így állok neki minden napnak.

Eltökélten törekszem, hogy felfedezzem az élet kínálta legjobb lehetőségeket, és meg is valósítsam őket, az életem, a családom, a hazám, az emberiség, bolygónk és minden élet javára.

Felismertem: akkor élem az életem igazán, ha mindennap mindent megteszek az élet felemeléséért, ha mindennap fejlődök, ha mindennap felülmúlom magam, és ennél nincs jobb érzés. Cselekvő módon alakítom az életem. Ébredés után reggeli torna, új elhatározások, zuhany, reggeli, és ezzel már fel is tornáztam magam arra a szintre, hogy az előttem álló 24 óra legjobb lehetőségeit képes legyek felfogni és valóra váltani.

Arra törekszem, hogy minden­nap tiszta lappal induljak, hogy átlássam az életem teljét, hogy felismerjem, mit kell ma tennem ahhoz, hogy 20 vagy 50 év múlva visszatekintve azt mondhassam: ennél jobbat szinte nem is tehettem volna.

Ha minden napom így alakul, akkor jó irányban halad az életem.
Legújabb könyve, az Ősi Magyarország, amelyben fény derül arra, hogy a székely magyarság Kárpát-medencei őshazája mellett létezett egy átfogóbb összefüggésrendszerű „második őshazánk”, a sztyeppénél jóval nagyobb körzetre kiterjedő eurázsiai puszta, az Ősi Magyarország, keleti népeink és testvérnépeink hazája. Sok szakértővel lektoráltatta. Ennek mi volt az oka?
Tomaji Attila barátom javasolta azzal, hogy ez a könyv akkor lesz igazán fajsúlyos és akkor tud majd bekerülni a tudomány főáramába, ha a tíz különböző szaktudomány, a természetföldrajz, a fémművesség története, az embertan, a genetika, a régészet, a vallástörténelem, a népzenekutatás, a népmese­kutatás, a történeti nyelvészet és a rokon népek történelmi emlékezetére vonatkozó legújabb eredményeket, és az őstörténelem kulcsát megadó átfogó tudomány eredményeit összefoglaló egyes fejezeteket az illető tudományág legjobb szakértői lektorálják. A lektorok által hitelesített fejezetek sokkal többet nyomnak majd a latban, mintha csak egy csillagász munkájának tekintenék őket.
Fotó: grandpierre.hu
A könyv megírásakor felismertem, hogy csak akkor kaphatunk őstörténelmünkről a jövőben hosszú távon helytálló képet – amit nem fognak felülírni a későbbi eredmények –, ha módszeresen a legalapvetőbb kérdésekre keressük a választ, mégpedig a lehető legszélesebb körűen, vagyis legalább tíz szaktudomány eredményeit figyelembe véve.

A magyarság őstörténetének kutatása óriási felelősséggel jár a jövő nemzedékekre vonatkozóan is.

A lektorálás nagyon sokat segített az ember munkájában óhatatlanul mindig előforduló hibák, tévedések, hiányosságok kiküszöbölésében is. Őstörténelmünk teljes körű megvilágításához nem elegendő önmagában a nyelvtudomány vagy a genetika, sőt, még együttvéve sem.

A vakok országában az elefántot sokuknak meg kell tapogatni ahhoz, hogy a körvonalai kirajzolódjanak.

Az őstörténelem a történelem társtudományainak összefüggéseiben rejlik. A legizgalmasabb az egészben, hogy e 11 tudomány eredményei, ahogy az összegző térképeken világosan látható, lényegében egybevágnak, egymást erősítik. A legalapvetőbb kérdésekre megalapozott választ adó 11 tudomány egymástól függetlenül nyert eredményei­nek lényegi egyezése pedig nem lehet véletlen. Ez perdöntő, csak ez lehet a valóság. Őstörténelmünk most már szilárd alapokon áll.

Tavaszi virágzás, kiteljesedés hitünkben, tetteinkben

Mária, Boldogasszony női minőségek, felemelkedett mesterek. Most itt az idő, készen állok, hogy teljes egységem szikrázó fényében, Látható jelenlétem által dolgomban és feladatomban kiteljesedve éljek. Élem az életem, hiszen cselekvő ember vagyok.

A tavaszi időszak igencsak meghatározó és egyre közeledő időpontja már érzékelhető mindőnk számára. Nagy falatként már lehet érezni a most készülőben lévő, érzésekkel telt, sokoldalú változások eredményét és lehetőségét, ami folyamatosan lát napvilágot és árasztja magából a jobbnál jobb és szebb energiaminőségek szikráit.

A tavaszi nyílás egy rég nem látott összeállás és kapcsolódás eredményeként megduplázza – és sokszorosítja is akár – a már folyamatában lévő folyamatokat. A napéjegyenlőség mindig, minden kor életében meghatározó jelenségként, ünnepként és fordulatként nyílik meg az emberi tudat és érzések előtt. A mostani nagyon különleges, ami sok munkát kívánó befektetéssel tud megnyílni, amibe az embernek már nem lágy fuvallatként kell belépnie, hanem erősen, magabiztosan, nagy nyitottsággal oda kell állnia, az új előtt szinte meghajolva. Mikor az ember meghajol, valójában önmaga előtt tiszteleg és ezen fajta alázat nélkülözhetetlen a továbbiakban. A mostani helyzetet befolyásolja és meghatározza az a történés, amit kevésbé lehet látni, ellenben az érzésekkel nyomon lehet követni és ennek meghatározó elemei most állnak össze.

Sokan megnyugodva állnak, inkább ülnek és várnak, ami egy szép és teljességet adó folyamat része is tudna lenni, mikor ennek van itt az ideje. Ez a folyamat azonban teljes embert kíván, test-lélek-szellem kapcsolódásában meghatározva a kialakulóban lévő jövőképek kockáit.

A harcok a világban és jelen pillanatban itt Európában csapódnak le és össze. Olyan háttérhatalmak összefonódása által, amit az emberi gondolat még elképzelni is nehezen tud. A nyirkai jóslat egy jól átadott és finom útmutatást takar, aminek most a középpontjában állunk mindannyian.

Sokan felteszik a kérdést, miért kell és szükséges-e erre figyelmet fordítani, hogy mi is zajlik a színfalak mögött? Nem lenne-e elég, ha csupán a szeretetben virágzó virágra gondolva élnénk életünket? – Igaz az állítás, de mikor a kis virágot védeni kell az erőszakosan rálépő embertömegtől, akkor már érdemes felemelni a tekintet a földről és kinézni a körülöttünk zajló események történetére. Egy útmutatás és lehetőség egyszerre amit írok, mégis sokan félnek e útmutatások tartalmától, hiszen mélyen tudja mindenki, nagy változást eredményez most az ingatag és felületesen gondolkodó, látó, és cselekvő ember. Az indulatok nőnek és a tavaszi virágzás maghatározó részében érkeznek újból a tömegek, egy olyan erőteljes hatásként-sokként, ami az országot megrendítheti mind-akkor, amikor váratlanul éri az embereket ez a hatás.

Nagy nyomás van most is jelen pillanatban a térben, hiszen a háttérben titokban köttetett megállapodás csak félreértéseket szülve jelenik meg a köztudatban. A legfontosabb, hogy a most induló és már elindult hatások-tömegek feltornyosulása, ne az ország határnál történjen meg. A nagyhatalmak szerződtek és még van egy harmadik fél, ami nem az „asszonyság” maga, aki jelen pillanatban saját ideáit követve, rút energiáit mozgatva, éppen rombol egy ingatag lábon álló, csoportok egyesülését létrehozó formát, ami eddig valahogy működött. A harmadik fél jól rejti magát és kihasználja mindazon képeket, amit emberek nem is látnak és nem is fogadnak el.

Az emberi társadalom egy nagyfokú áramlásban halad folyamatosan a „szikla” felé, ahol csupán kevesen képesek átjutni azon szakadék felett, ami éppen egy „bizonyos, irányított vezettetés” által az emberi tömeget ebbe az irányba hajtja. Igen hajtja, hiszen az energiák mindent felborzolnak jelen pillanatban, ami tavasszal lát napvilágot és e készülődésnek senki nem tud együttesen örülni, hiszen a béke lángjait lehet kiiktatni és megszüntetni ezáltal.

Támadás folyik jelen pillanatban a nagy családban, mint unió, folyik az országokban és folyik immár a családokban is. Mindazon emberek, akik most ingerlékenyek, instabilak, nagyon jól használható eszközei ezen energiának, ami hatással van a mindennapi életükre, így családokat tud ellehetetleníteni. Felvirrad a nap, amikor már értitek, hogy késtetek és az idő lánca már keserves köveket görget, melyek maguk az emberek. A tét nagy és a lét a tét, aminek az emberi szeretet a mozgató kulcs és határtalan eszköze. Légy tudatában életednek, mindennapjaidnak és légy hálás, hogy még békében hajt(hat)od álomra fejed, mert mikor az idő egységében a közöny győz, vége lehet e békés átmenetnek és az álmok már nem álomként működnek, mikor viharos és fekete felhők villannak fel és működtetnek erőket.

A társadalmi és anyagi változások idejét éljük meg mindannyian. Egy meghatározó, cselekvő identitást és átjárhatóságot eredményező váltást lehet létrehozni együttes erővel. Az erő megvan, a szándék tiszta, de a beletett munka minősége és mennyisége még várat magára. A munka itt azt jeleni, hogy állj ki önmagadért és légy cselekvő ember, aki elfogad és kiáll mindazon értékeiért, amiket hordoz és fellel magában és magán kívül az élettérben.

Sok megoldás létezhet, hogy a helyzetet orvosolni lehessen és ne egy nagy átalakulás következményeként az életéért és a saját országában maradásáért harcoljon az ember. Az egyik lehetőség, hogy várunk és rajtunk kívüli energiák és jelenlévők kezébe tesszük a dolgok folyamatának eredményességét, amin kívül maradva, szinte nem is befolyásolhatóan, csupán körön kívüli emberként szemlélni lehet az eseményeket. A másik lehetőség – ami igazán erőteljes és meghatározó nagyságban bontja ki az emberi tudat szárnyaló szellemét –, hogy benne maradsz saját magad körében és felveszed a harcot mindazon minőségű energiával, ami belőled indul ki és általad lát napvilágot. Igen, harcnak írom, hiszen egy körforgás véget érhet és benne a szellemi nagyság kap utat és kitárt lehetőséget, aminek fontos momentuma, hogy légy te, aki tesz és aki rendezni kívánja belső és külső dolgait.

Kicsit érthetőbben; nem azon múlik ez az év és ez az új tavaszi kezdet, hogy a külső láthatatlan, mégis érezhető, építőleg jelenlévő energiaminőségek formái hogyan alakítják a földi életet. Az emberi kitartás és szándék tisztasága indítja be a körforgás megújulását elősegítő gombot. TE magad veszed kezedbe az életedet és teszel meg mindent azért, hogy egészséges egységben élj magaddal és a körülötted lévő világoddal!

Ismét érezhető a különleges üzenetek figyelmeztető folyama, miszerint az emberek hagyják történni a dolgokat ahelyett, hogy irányítanák és kézben tartanák. Az életet magad által, magadból kiindulva tudod megváltoztatva szépíteni, tovább építeni, ami most szinte megállt állapotban várakozik tovább, mint téli álmát alvó, elvarázsolt emberek tömege. A varázslat mindaddig tart, amíg az emberi szándékból megszülető, várakozást felülmúló történések sora beindul egy egyéni program által, az emberekből kiindulva.

Minden ember számít és minden ember kitűzött célja és indíttatása meghatározza a tavaszi virágzás folyamatát. Nem hagyható figyelmem kívül, hogy a jó föld, a jó mag te magad vagy, aki életet lehel mindenbe és elengedi a megfáradt energiákkal telt, valótlan világ megrekedt darabjait. A világot mi alkotjuk, és egy lehetőség nyílik meg minden ember számára, hogy kivegye részét a munkából. A munka, az élet minőségének megújítása, az emberi tiszta szeretet által megmutatkozva mindenben és mindenhol, ami természetesen kihat az univerzum egészére. Mi parányi porszemek vagyunk mindannyian ebben a körfogásban, mégis meghatározó részei, hiszen egy porszem is elég, hogy megálljon vagy éppen mozgásba lendüljön egy fergeteges folyamat, aminek látható részei az emberi tudaton túlmutató érzésekben kristályosodnak ki és ezáltal válik fényes nappá sötét világunkban.

Egy fertőzés terjed, rosszabb, mint a pestis, hiszen a lelket rombolva betegít meg és tart fogságban félelem és kételyek között embereket. Te, aki most olvasod e sorokat, megteheted, hogy megbékélsz életeddel és teszel magadért és családod körében békességet találsz. A föld igen kívánja a felszabadító érzésekben tündöklő emberek hadát, akik immár felébredve nyitott szívük tisztaságával cselekvő emberekké válnak. A cselekvés folyamatában tartsd tiszteletben tested, és tegyél meg mindent azért, hogy a lehető legjobb energiában működve tündököljön. Tegyél magadért, saját magad által, ami munkát kíván. Olyan szintű határozott és folyamatos energiaváltások és emelkedések vannak, amik igenis kérik, hogy légy tisztább, fizikailag erőteljesebb és fittebb.

E csoda, ami megnyitja kapuit tavasszal, olyan emberek tömegének ad varázslatos megéléseket, akik már most is tesznek és nem csak a szájukkal hisznek. A száj jobb, ha csendben megerősít és imádkozik, hogy a világ minden szegletében, magunkból kiindulva megszülessen és fennmaradjon a rendezettség teljessége, kívül és belül, külső-belső világinkban.

Sok tavasz mögöttünk és előttünk, ki tudja, még mennyi. Attól függ, hogy képes-e az emberi tudatban kibontakozó szeretet virága nyílni folyamatosan és érzékelhetően egy újat adni ezzel, ami teljesen az élet rendjéhez tartozó működés alapja és mozgató rugója. Varázslatos ez az év és mégis oly sok kétség és félelem energia áramlik benne. Az áramlást az emberek irányítják és tartják fenn. Annyi a dolgunk, hogy éljünk békességben önmagunkkal és a körülöttünk lévő világgal, benne a békét fenntartva minden napon.

A visszaállt rend alapjai, töretlenül állnak még, hiszen hosszú évek munkája van benne és látszik folyamatosan. Egy olyan rendé, ahol a Magyar emberek Isteni magjai életet lehelnek mindazon részbe, ahol-amiben elhagyta az életerő az építő és áramló tiszta forrás által élesztett hajtásokat.

Az erőtlenség most a fáradtságban jelentkezik, amin túl kell lépni, hiszen most nincs idő pihenésre, most aktív munkát kíván minden embertől ez az időszak, hiszen a tavaszi virágzás közeledte kívánja és kéri, hogy a virágok, virágok maradjanak, épen és sértetlenül. Nagyon finoman fogalmazva, védd az életet, amíg teheted, hiszen nagy robbanás van készülőben, ami nyomást gyakorol országokra és a benne élő emberekre.

Meghatározó napok, hetek indulnak el és folyatódnak tovább. Légy készen te is mindarra a körülötted ható, irányított, manipulatív hatás ellenszeréül szolgáló építő energiára, amit te magad tudsz létrehozni tiszta szereteted által, és fenntartva folyamatosan működtetni. Kétkedések közepette tanácstalanok az emberek. Mitől kell félni? – Semmitől, hiszen van lehetőségünk tenni.

Ahogy a szeptemberi Mária-ünnep és munkák segítették az országot, úgy most is van lehetőség még nagyobb elszántsággal tenni és megvédeni azt, ami most kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen egyedül maradtunk, mint ország, mégis a legerősebbek vagyunk, ezért a támadások nagyok. A világ átalakuló ciklusában fel lehet mérni mindenkinek az adottságát és erejét, amelyben kimagaslóan elől járhatunk, ha mindenki részt vállal benne, saját maga cselekvő léte által. A cselekvő folyam az a szeretetben megjelenülő erő, ami kiontja a határt bontó energiákat és működéseket.

A perui Bölcsek készen vannak, a felemelkedett Mesterek várnak, a beavatott Univerzumi Tanács földi képviselői készülnek és türelmesen várnak, hiszen nem Ők, hanem Ti mindannyian, emberek vagytok azok, akik készen állva változtatni, szépíteni és újat indítani tudtok. A feladat tehát, hogy légy cselekvő részedben teljes és határozott szellem, aki testét erőben tudja tartani, erősíteni, lelkét finomítani és rendezni dolgait, ami kihat a külső világ minden részében működő energetikai formára. A tudat egy meghatározó fénylő csillag összesített galaktikus tárháza, ahol minőségi és formai meghatározások által tudnak kevesebbek vagy többek lenni azok a megmutatkozások, amit az ember hoz létre és tart fenn.

A mostani változás és váltás egy lehetőség, hogy építő energiákkal nőj nagyra és egészségesnek lásd a körülötted élő teret, világot.

Hiszem, hogy egy békés világban élünk és alkotunk együttesen.

Hiszem, hogy feltámad a világban a szeretet.

Hiszem, hogy minden napon én képes vagyok tenni,

Építeni önmagam és a körülöttem lévő világomat.

Én hiszem és tudom, hogy mindent megteszek.

Hiszek, és szeretetben ragyog szívem, és lelkem békessége világít

A sötét világ fénytelen részeiben.

Mária, Boldogasszony női minőségek, felemelkedett mesterek.

Most itt az idő, készen állok, hogy teljes egységem szikrázó fényében,

Látható jelenlétem által dolgomban és feladatomban kiteljesedve éljek.

Élem az életem, hiszen cselekvő ember vagyok.

Élem az éltemben azokat az érzéseket, melyektől eltávolodtam,

De mára szembenézve vele, alakíthatom.

Élek és tudom, hogy tiszta érzéseim és tudatom tiszta világot épít,

Melyben harmónia és szeretet van és marad,

Isten áldásával élve minden áldott, teljességben ragyogó pillanatban és nap.

Boldogasszonytól:

Hívó szavatok halkan és csendesen hallatszik a térben.

Csendes imák és hitben sugárzó szemek és lelki emberi képek.

Ti mindannyian egy igaz világban éltek, hol a féltés

egy folyamatos virágzás része.

Szívemben egy aranyló sugár, mi elér minden drága gyermeki szívet.

A látásban megszülető tudás fénye vezesse utad

És légy teljes e virágzásodban a tavaszi Nap alatt,

Mi benned ragyog és általad lát napvilágot, mi megváltoztatja e világot.

A világ a benned született rend és tiszta hang alapja.

A rend, az igaz szavak teremtő sugara.

A rend, az őszinte érzések átható erejéből kipattant szikra.

Mi világít és fényességben ragyog, hol a nap ismét látható és tiszta.

Páter Tamás atya

Egy híres olasz fordító szerint a Biblia nem Istenről beszél

Sok éves munka, fordítások, kiadványok és konferenciák. Egy utazás kezdődött a maszoretikus héber kéziratok fordításával a Katolikus Edizioni San Paolo számára. Nem éppen egy egyszerű kiadó. De kiről is beszélünk? Mauro Biglinoról, az elmúlt évek egyik leginkább provokatív alakjáról, mind Olaszországban, mind külföldön. Klasszikus tanulmányokat folytat, és körülbelül harminc éve érdeklődik a vallási szövegek vizsgálata iránt.

hqdefault

A San Paolo fordításokkal kezdte, amely az ószövetség 17 könyvét publikálta a leningrádi héber kódexből; majd kiadta könyveit, és előadást tartott Olaszországban arról, amire a tanulmányai során fényt derített.

Külföldön is lefordított könyvei a héber írások pontos elemzésén alapulnak, és felfedik, hogy ezek az írások mit jelentenek valójában, értelmezésükhöz kulcsokat adva, és a bibliai “szimbolikus megjelenítés” helyett szó szerinti értelmezést kínálva.

Biglino arra biztatja az embereket, hogy csak szó szerinti értelemben olvassák el a Bibliát. Könyveiben sokszor azt állítja, hogy a vizsgált kérdéseket a “Tegyünk úgy, mintha …” feltevéssel kell olvasni, abból kiindulva, hogy a jelen Biblia nem az eredetileg írott szöveg.

Soha nem foglalkozott vallással vagy spiritualitással, de a szent szövegek szó szerinti lefordítása egy egészen szenzációs megállapításhoz vezetett: “a Biblia nem Istenről beszél!

Interjú Mauro Biglinoval:

Miről szól valójában a Biblia?

Nagyon röviden, ahogyan világosan megfogalmaztam: “A Biblia nem Istenről beszél” és a “Hamis Testamentumban” úgy tűnik számomra, hogy a Biblia egy krónika, egy történet Jákób (vagy Izráel) családja és az Elohim csoporthoz tartozó Yahweh-nek hívott egyén között, aki az Elohim csoporthoz tartozott, akinek vezetője, Elyon, arra utasította őt, hogy uralkodjon ezeken az embereken: ezt egyértelműen, nyíltan és mindenek felett kizárólagosan teszi.

A Biblia üzeneteiben hívők 90 százaléka ironikus módon soha nem olvasta azt; a hamis fordításokon alapuló hitet. Amikor az ősi nyelvekről beszélünk, soha nem lehetünk biztosak benne. “A Biblia nem Istenről beszél” című könyvében egy olyan szóra utal, amely a Mindenható Urat sugallja. Mi ez a szó és mit jelent valójában?

A válasz nagyon könnyű számomra, mert megemlíthetem, amint a Jeruzsálemi Biblia megjegyzi (1Móz.17,1): a SHADDAI héber kifejezés, amelyet általában Mindenhatónak fordítanak, nem rendelkezik ezzel a jelentéssel, de sokkal valószínűbb, hogy azt jelenti, hogy “a sztyeppe ura“. Ahogy maguk is írják (papok), ez rendben lenne, vagy még inkább tisztességes és becsületes, de a Biblia már nem tartalmazta ezt a fordítást, ami nyilvánvalóan teológiai értelmezés, amely azért született, mert istenként határozták meg. Magát a teológiát használták arra, hogy ezeket a képességeket és tulajdonságokat adják neki, amelyeknek semmi köze sincs Yahweh bibliai alakjához, és a kereszténység állítólagos “Isten Atyjává” vált.

A Biblia a társadalmi kontroll eszköze?

A Biblia önmagában nem lett volna, ha elolvassák és megmagyarázzák, hogy valójában mit mond: a Kánaáni földön élő család története a Yahweh-nek nevezett kormányzó parancsnoksága alatt. Az irányítás évszázadokon keresztül folyt rendkívüli hatékonysággal, azon alapulva, ami e könyvből kiindulva született, de abszolút dacolva azzal, ami benne van. Az irányítók szerencséje az, hogy az irányítottak nem olvassák nyitott és tiszta elmével. Néhány esetben ezt teológiai szűrők kondicionálják, amelyeket csak azért dolgoztak ki, hogy elkerüljék, hogy megértsék azt, mi van a könyvekben.

Kik az Elohimok? Még mindig köztünk vannak?

A “Ó- és az Újszövetség: az Istent nélkülöző könyvek” című könyvemben egy konkrét elemzést adtam arra, hogy hányszor jelenik meg a kifejezés: rájöttem, hogy az Elohim (többesszámú szó) egyértelműen azt a csoportot képviseli, amely megosztotta a földeket a kormányzatokban / királyságokban, és mint mindig, egymás ellen harcoltak, hogy növeljék a hatalmat és gazdagságot. Az Elohim kifejezés, szerencsére számunkra, nem Istent jelzi, hanem hús és vér embereket. Nem tudom, hogy még mindig köztünk vannak-e, de ha valaki rájön, hogy ez így van, akkor nem fogok meglepődni, mert a bennünket irányító rendszert, különösen a pénzügyet rendkívüli pontossággal a bibliai utasításokra alapozták, utalok itt a betéti / hitelezési rendszerre.

A különböző kultúrák szent szövegeinek tanulmányozása során felismerjük a vallási tartalom egyediségét, amely összeköt minden embert. Például a moábiták királya, Mesha pontosan ugyanazokat a dolgokat mondja, mint a Biblia az Úrról. Mindenki ugyanúgy beszél az “Elohimról”. Voltak a föníciaiak, a Földközi-tenger hódítói, a kultúrát átadó görögök és a rómaiak, a világ uralkodói, akik annyira buták voltak, hogy csak kődarabokat imádtak? Lehetséges, hogy ők is találkoztak az Elohimmal?

Szerintem ez nem csak lehetséges, de azt hiszem, ez a valóság, ezek a tények. Az előzőekben említett könyvek (nevezetesen a Mondadori által közzétett könyvek) párhuzamos tanulmányt tartalmaznak a Biblia és a görög szövegek között, amelyekből kiderül, hogy ezek az írások ugyanazokról a személyekről (Elohim / Theoi) szólnak, ugyanazokkal a vonásokkal, ugyanazokkal a szükségletekkel, ugyanazzal a hozzáállással, ugyanazzal a viselkedéssel, ugyanazokkal a neurofiziológiai követelményekkel, ugyanazzal a technológiával, amelyet a Biblia is egyértelműen ábrázol. Szerény véleményem szerint előbb-utóbb figyelembe kell venni, hogy az egyes kontinensek ókori népei eddig ugyanazt a történetet mondták nekünk: mindegyikük az Elohim / Theoi / Dei / Devas parancsnokok / uralkodók / kormányzók voltak.

Ha a következő 2000 évben a kereszténységet ugyanazon értelmező kategóriákkal tanulmányozzuk, amelyet ma a megfelelő módon említett népekre alkalmazunk, nyugati vallásunkat kétségtelenül “bálványimádónak” fogjuk definiálni, ugyanúgy, ahogy ma pogányoknak nevezzük azokat az embereket, akik kő bálványokat imádnak.

Amikor felismerjük, hogy ebből a szempontból nincs különbség köztünk és köztük, ez nagy előrelépést jelent.

maxresdefault

 

A Biblia értelmetlen, mert nem kapta meg a helyes értelmezést. Ez egy mese a háborúról és egy üzletet mond el, egy szövetséget egy család és egy határozott alak között.

Ezért nem létezik Isten megállapodása/szövetsége az emberiséggel?

A válasz tiszta és éles: Yahweh kizárólagosan Izráel családjával foglalkozott (szövetség). Ez az, amiről a Biblia beszél. Az emberiség egyáltalán nem érintett: a drámai módon érintettek csak azok voltak, akik a Yahweh és saját csoportja érdekei szerint megszállt területeken éltek. A kapcsolatok egyirányúak voltak: alkalmazkodniuk kellett és befogadniuk az újonnan érkezőket (betolakodók), vagy harcolni kellett és gyakran teljesen el kellett őket pusztítaniuk. A csodálatos dolog az volt, hogy az izraeliták közel álltak egymáshoz: valójában ugyanazon Ábrahám családjához tartoztak. Az emberiség többi részének semmi köze sincs azokhoz a belső küzdelmekhez, amelyek a bolygó apró részében kis földdarabok elfoglalásához vezettek.

A Bibliát visszavezeti egyfajta naplóig, amely az őseink által rögzített eseményeket említi, valamint úgy tűnik, hogy más történelmi írásokra is sor került. A védikus irodalomban vannak Vimanák (repülőgépek), a Bibliában hasonló repülő tárgyak, amelyeket Mózes látott, és még az asszír-babiloni agyagtáblák is leírják és észlelik a bolygó különböző pontjain. A különböző népek ugyanazokat a történeteket mesélik el. Miért nem rendelkezünk régészeti nyomokkal ezen földönkívüli technológiákról?scoperte

Nagyon sok nyoma van, és az elsők azok a megalitikus építmények, amelyeket senki sem tud megmagyarázni, hiszen még nekünk is nagy nehézséget okozna ezeket felépíteni. E tekintetben javaslom elolvasni Marco Pizzuti könyvét, a “Nem engedélyezett régészeti felfedezések“-et, mert határozottan tanulságos. Emlékszem továbbá, hogy az iraki közlekedési miniszter, Kazem Finjan, 2016 októberében kiadott egy hivatalos nyilatkozatot, amely szerint a babiloni zigguratok az űrutazásokhoz használt indítórámpák voltak.

Kapcsolódó cikk: Az iraki közlekedési miniszter azt állítja, hogy az ősi sumérok 7000 évvel ezelőtt űrutazók voltak és felfedezték a Plútót

Egy olyan erős és technikailag fejlett csoport, mint az Elohim, ön szerint miért használta a földi embereket annak érdekében, hogy megszerezze a hatalmat egy elhagyatott helyen, ami olyan kicsi és periférikus, miközben önmaguk is könnyedén megszerezhették volna? Vajon imádniuk kellett őket?

Valójában a hatalom azon a kis földön olyan ügy volt, amely csak néhányukat érintette, nagyon keveseket és kevéssé volt fontos az Elohim csoporton belül. A Biblia néhányuk nevét is megadja: Yahweh, Milkom, Kamosh, Ashtoret … Más emberek megemlítették társaik történetét, akik sokkal fontosabbak és hatalmasabbak voltak, azok, akik a nagy civilizációkon uralkodtak, mint a sumérok, az egyiptomiak, az asszírok, a babilóniaiak, az indiaiak, a dél-közép-amerikai népek, stb. Ezért meg kell találnunk a helyes arányokat. A zsidó-keresztény vallás által befolyásolt történelem a Biblia embereit és annak vezetőjét az emberiség eseményeinek középpontjába helyezi: akkor nem így volt! Ezek a belső viszályok nem érdekelték a nagyhatalmakat (asszírok, babilóniaiak, rómaiak), amikor úgy döntöttek, hogy véget vetnek a kánaáni tartomány zavargásainak, részt vettek benne anélkül, hogy Yahweh bármiféle ellentétet jelentett volna. Mint minden idők nagyjainak, a “srácoknak” is szükségük volt örömre, amit a nekik dolgozó alanyok szolgáltattak: nincs különbség.

Szerencsére “ezek a srácok” nem az Isten.

Az Ószövetség istene az ő szóvivőjén (mint a próféták) keresztül kommunikál, néha szemtől szembe, miközben kényszeríti a hallgatót, hogy biztonságos távolságban maradjon. Ha így volt, akkor mi lehetett a korszak nyelve, feltételezve, hogy a héber nyelvet szándékosan hozták létre a Szent Könyv számára? Lehetséges, hogy a sémi nyelveket, vagy azokat, akik a Közel-Keleten beszélték abban az időben földönkívüli uralkodók (Elohim) befolyásolták, vagy maguk sem erről a Földről származnak, mint a sumérok az Anunnakitól?

A sémi nyelvek akkoriban az akkád, az amorita, az arámi, az ugariti és a különböző kánaáni nyelvek voltak. A kutatók (például Giovanni Garbini professzor, La Sapienza Római Egyetem) az időszámításunk előtti tizedik század környékére helyezték el a héber nyelv eredetét, és a dél-föníciai dialektus evolúcióját mutatják. Nyilvánvaló, hogy azt gondolják, hogy legalább az eredetekor a legkorábbi írásos formáit az uralkodók adták át a különböző népeknek. Például a sumér nyelv egy teljesen eredeti nyelvezetnek számít, amely a Közel-Keleten megjelenő, kivételesen és már teljesen kialakult civilizációhoz tartozik, sok különböző területen fellelhető tudással, kezdve a mezőgazdaságtól a csillagászatig, az építészettől a matematikáig, az írástól a tenyésztésig. Ez a jellemző egy olyan forrásra utal, amely nem redukálható le egy lassú kulturális evolúcióra, hanem olyan beavatkozás hatására jött létre, amelyet általánosan “külsőnek” tekinthetünk.

Mózes ötödik könyve (32.8.) elmondja a területek megosztását Yahweh és a másik Elohim között. Ez Platón “Kritiászát” idézi fel, ahol a főszereplők hangsúlyozzák, hogy a Theoi (az istenek) megszerezte, amit akart egy felosztás után. Itt van egy erős összefüggés, mert ugyanezt találjuk a sumér-akkád agyagtáblákon is. Még Platón is úgy beszél a “Kritiászban” Athénról, ami 9000 évvel korábbi, mint amit ismerünk. Lehetséges, hogy Platón egy régi földi lakosságot mutat be, és ugyanazt az Elohimot, amely pontosan ez a népesség és nem földönkívüliek?

Minden lehetséges, és minden javaslatra nyitottnak kell lennünk: másra hagyom a dogmatikus bizonyosságokat. Ez lényeges annak megértésében, hogy Biblia a “srácokról” beszél, bárkik is legyenek azok, és nem Istenről. Csak rámutattam, hogy minden kontinens népei “ezekről a srácokról” beszélnek, általánosan a “csillagok fiainak” minősítve őket; a bizonyosság hiányában és az igazságot elvárva pontosan ugyanígy teszek velük, mint a Bibliával, és “úgy teszek, mintha …“.

A “Hamis Testamentum” című utolsó könyvében számos oldal van szentelve egy bizonyos bibliai szakasznak, több rabbinikus tanulmányt idézve, amelyek egy kemény témával foglalkoznak: a megsemmisítő kampányok alatt “Isten népe” csak a kislányokat hagyta életben, akik legalább 3 évesek és egy naposak voltak, mivel törvényes volt velük a szexuális kapcsolat. A mi Bibliánk ezt hogyan értelmezi?biblia isten elohim földönkívüli faj sumér könyv

Mivel a teológia nem fogadja el ezt a nagyon kemény igazságot, a 31-es számú könyv szakasza, amire utal, egy lágyított fordítással jelenik meg: ahol a Biblia (ugyanazon héber fordítók fordításában is) egyértelműen kislányokról beszél, a hagyományos tanításhoz hű fordítók, hogy elfogadhatóvá tegyék, “lányokról, fiatal nőkről, hajadonokról” beszélnek. Ami még drámaibb, az a tény, hogy a kislányok, ami a Bibliában is nyilvánvaló, még Yahweh, az állítólagos Isten kíváncsiságát is felkeltik.

Úgy tűnik, hogy a Katolikus Egyház, leginkább Ferenc Pápa innovatív ötletein keresztül változik. Gondolja, hogy egy új nyitottságra és új igazságra készítenek fel bennünket?

Úgy vélem, hogy ez elkerülhetetlen: nem tudják többé irányítani a tudást, ami most nagy gyorsasággal terjed, ami csupán néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Az előttünk álló út most már egyértelmű, és az egyház távolodik az Ótestamentumtól, az Újra összpontosítva. Mindenesetre a kérdés nem változik; ha valójában az Ószövetség nem beszél Istenről, akkor elkerülhetetlen a kérdés: melyik Isten küldi el Jézust?

Azt állítja, hogy a Genezisben nincs teremtés és amit elmond, hogy az Elohim tett valamit a Földön élő, alacsony fejlődési állapotban lévő fajjal. Lehetséges, hogy egy genetikai beavatkozás eredményei vagyunk? Miért van ez a hite?

Erre rá kellett döbbennem, mert a Biblia is tisztán ezt mondja. Nyíltan ezt állítja a zsidó exegézis legnagyobb része, mert ez a szöveg a géntechnológiáról szól. Vannak rabbik, akik nyíltan beszélnek egymással annak érdekében, hogy megértsük, hogy mely testrészek sejtjei szükségesek, hogy elvégezzék a klónozási beavatkozásokat. A főáramú tudomány egy része nagyon komolyan tanulmányozza, és biztos vagyok benne, hogy a következő néhány évben, még a nyugati keresztény világban is, végül békésen fognak beszélni ezekről a témákról, ami jelenleg még mindig a hitetlenség, a gúny, és szarkazmus tárgya. A dolgok elindultak és nem állnak meg többé.

Utolsó kérdés: hisz Istenben?

Nem tudok semmit Istenről, nem rendelkezem a hívők bizonyosságával, sem az ateisták kétkedésével. Azt hiszem, senki nem tud semmit Istenről, még akkor sem, ha a történelem során sok mindent elmondtak róla. Ezzel a háttérrel, és abban a meggyőződésben, hogy semmiképpen sem fogok semmilyen következtetést levonni, inkább nem érdekel.

Tanulmányozom a Bibliát, amely nem beszél róla, de az oka, amiért nem beszéltem róla, nem jelenti azt, hogy nem létezik: nem tudom. (1)

(1) – https://metismagazine.com/2017/01/06/interview-to-mauro-biglino

Forrás: Újvilágtudat

https://www.yumpu.com/en/embed/view/M2fxlWeQYs4dB3Gb

 

Titkok és összefüggések Magyarországról, amiről joga van minden magyarnak tudni!

Hazánk a Kárpát-medencében pontosan Európa szívében fekszik. Mindegy, hogy az ember keletről, vagy nyugatról jön, ezen a területen át kell haladnia. Mi jelentjük Európa közepét.

A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva!

Az energiaközpont:
A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, a Pilisben(Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta: “Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az u ra az egész világnak.” Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura.

Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagy mennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló. A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi.
2006 tavaszán a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa közé tartozik! Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének búsás hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának eredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a megszerzendő és vonzó földterület. Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A Pilisb en akarta felépíteni a Nap palotáját. Tudta, hogy a Kárpát-medence megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem ért célba, útközben meghalt. A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk megszerzése érdekében.És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem változott.

Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni. Privatizálás: A jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és minden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem kerül a privatizáció kala pácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok szerzik meg a föld jelzálog terhelésével. Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek hitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnak gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból, mindezt az UE kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedés miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek kezébe átadni.

A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket, melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között nem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát. Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A 2007 évi kevés termést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006-os termést (amit az állam és az EU 2500 ft-ért vásárolt fel és tárolt be) feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 eze r forintért el tudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomása alól. Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 ft-os gabona erőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy néhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!

Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is megtartani! De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az éves árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg földjeiket, házaikat, autóikat. A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetve kapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a földterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatos ellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni. Ez egy újabb olyan trauma a földtulajd onosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.

A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő okozója, holott valójában “teljesen ártatlan”. Helyette bármelyik más mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik, az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós pénzbírságra is számíthat.

Ezzel újra elérték céljukat:
A gazdák nem bírják a büntetést kifizetni, nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagy keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett élelmiszerekről (70%-ban felelős az emberi szervezetben lerakódott mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!), a génkezelt szójáról, a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról, melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberis ég, ideértve a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket, dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. Ez utóbbi mérgeket naponta, folyamatosan, hatalmas összegeket áldozva reklámozzák, kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben a kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő, abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások gőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta végig ennek katasztrofális következményeit!
Holnap-holnapután a térképek idegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban már van olyan terület, ahol falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! A térképeken a Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseink földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!

Szakrális Kárpát-medence
Sorsszerű, hogy kihez milyen könyvek kerülnek – mondta nekem Szepes Mária írónő néhány hete. Hogy ez mennyire igaz!

Öt éve vettem egy érdekesnek tűnő könyvet. Királygyilkosságok. Írta Grandpierre K. Endre. Engem – műszaki végzettségű lévén, addig nem érintett meg a történelem forgószínpadának szele, de amit ebben a műben olvastam, az (nem tudok rá jobb szót) ütött! Árpád-házi királyaink halálának történetét ismerteti. Bebizonyítja, hogy I. Istvántól kezdve királyaink többsége nem természetes halállal halt meg, általában orgyilkosok, méregkeverők végeztek velük… A tényeket, adatokat az író a Képes Krónikából és más történelmi forrásokból meríti – ugyanonnan, ahonnan a történettudomány, a történészek generációi táplálkoztak, táplálkoznak. De akkor ezek a tények miért nem szerepelnek a történelemkönyvekben?!

Miért csak egy embernek tűnik fel az, hogy évszázadokon át rejtélyes körülmények között haltak királyaink?!
Néhány hete egy nagyszerű fiatalember – Born Gergely történelemtanár előadására vezetett a sors. Tudom, nem véletlenül. Közel egy órán át mesélt – hol máshol, mint egy Múzeumfalu magtárában a mag-ságról, azaz a magyarságról, a Szent Koronáról, Atilláról, és az őt követő szent királyokról. Nem voltunk sokan, kint dörgött, villámlott, szakadt az eső, de mindenkit magával ragadott – amit mondott és ahogy mondta… Az előadás után megkérdeztük, hogyan jutott mindezen tudás birtokába. Merthogy olyan könyv, amiben “ilyeneket” olvashat nemigen létezik. Vannak írott források, meg nagytudású tanítók – mondta. És egyre többen, akik ezt hallgatva magukévá teszik, aztán tovább fűzik. (Mindenesetre irigylésre méltóak azok a békéscsabai diákok, akiknek ilyen történelem tanár adatik.)
– A Kárpát-medencében szakrális erők működnek. A Kárpát-medence – a világ kicsiben.
És a nép, amely itt élt és itt él a mai napig, a magyar – mag – a mag, a teljességet képviseli.
A Kárpáti magyar haza koronás haza. Örök királyság.
– A Földről tudni kell, hogy él. És mint élő szervezet, rendelkezik energiaközpontokkal. A legfontosabb energiaközpontja a szív-csakrája, melynek helye a Pilis, még pontosabban Dobogókő. A neve sem véletlen. (megj.: A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy földünk élőlény, amelynek a szív-csakrája a Kárpát-medencében van.)
Van még egy érdekessége a pilis szónak. A régi nyelvekben fejtetőt jelentett. A fejtetőhöz köthető a korona-csakra. Ugye tudják, hogy a Pilisben volt Árpád-házi királyaink szent koronázási helye?!
– A Föld energia-csomópontjait nevezik szent helyeknek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek a helyek állandóan változnak. Van két vallási alakulat, mely konokul ragaszkodik a szent helyeihez. Ez a szemellenzős hozzáállás az egész közel-keleti konfliktus oka. Ez a két vallás a mohamedán hit és a zsidó vallás.

– Azt tanították velünk, hogy első királyunk István, aki koronát kapott II. Szilveszter pápától – holott ennek semmiféle bizonyítéka nem lelhető fel. A magyar Szent Korona nem Szent Istvántól, hanem Atillától származik. Nagyon fontos Atilla.
Hármas koporsójának története talán sokak számára ismert. A 3 a számmisztikában a család száma – na meg a feltámadásé. Harmadnapra halottaiból… A koporsó három rétege a következő: kívül vas – a vas a Mars féme. Középen ezüst – mely a Hold féme, belül pedig arany: Nap féme. A három égitest: ideje – Szent Benedek napja – március 21.
– A monda szerint Atilla újra testet ölt, mégpedig háromszor a történelemben, és egyszer csillagserege élén. Ez lesz Csaba királyfi. Hogy hol tartunk most a történelemben? A három alak már bevégezte földi uralkodását – Szent László király, Mátyás király és II. Rákóczi Ferenc. A negyedik még nem jött el. De közel van, már elindult felénk…
– Atillát olyan szinten ki akarták iktatni a magyar nép gondolatvilágából, hogy II. József a Szent Koronáról is levetette az Atillát ábrázoló képet. Most Konstantin van ugyanott. A legmodernebb technikák azonban segítenek a régi rajzolat rekonstruálásában. De Atilla nem csak a koronán adta át a helyét a bizánci uralkodónak. A régi naptárakban május 21-e volt Atilla névnap. Ugye kitalálják, hogy most melyik név kötődik ehhez a dátumhoz? Igen, Konstantin. Hát ennyire fontos volt a csere. Ilyen szinten hamisították a történelmet.

Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.
A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól,hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nem mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita (felsőbbrendű) gént találják meg.

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a
keresett gént, de nem egyet! Kettőt!

Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát -medencében élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig, majd Közép Európa és az Uralon inneni terület egészen Skóciáig megtalálható! Ez – a szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte a támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.

Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is, melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az 1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább 6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor még a piramisok sem léteztek!

De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás!

Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes
lelet……..de meddig?

Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvető képességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csak arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori kollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, a sok Nóbel díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon! Ott van a világ szenzációnak számító mű-vér, Dr. Horváth István professzor találmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a
vérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület , magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! E kettő találmánybólMagyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt képes lenne visszafizetni! Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus szándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés.

Nemzetgyilkosság és népirtás:
A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként: “Védő”oltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már több tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek,
vagy előfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. Vagyis a népesség túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét már életének kezdeti szakaszán legyengítik.

Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések ellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. A lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is nagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek , az egészségügyi maffiát működtetőknek. A Magyar orvosokat naponta tömegével induló repülőgépeken viszik tréningekre, ahol idegen nyelvű apró betűs
kötelezvényeket iratnak alá velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd az orvos látogatók keresik fel az akció folytatásaként az alul finanszírozott orvosokat. Ezt tudja a kormány, mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszer gyárak tulajdonosai éppen az általuk szolgált pénzvilág. Ezek kezükben tartják hirdetésekkel, a médiát, aki rendszeresen “szárnyai alá vesz” 1-2 megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül megtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenően bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37 évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezek az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek, melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak. Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is előfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések.

 

https://fenymag.hu/titkok-es-osszefuggesek-amit-minden-magyarnak-ismerni-kell/

A delfinek emberszerű intelligenciája

A delfinek az egyik legcsodálatosabb és legintelligensebb állatfaj a Földön. Játékos természetük, barátságos viselkedésük és figyelemre méltó intelligenciájuk miatt az emberek a világ minden táján rajonganak értük. Sőt úgy tűnik, hogy a delfinek olyan készségeket és tudatosságot mutatnak, melyet korábban csak az embernek tulajdonítottak.
whale-featured1
Emberszerű intelligencia

Az Emory Egyetem tudósai Atlantában, az Egyesült Államok Georgia államában MRI szkennereket használtak a delfinek agyának feltérképezéséhez, majd összevetették a kapott adatokat más intelligens emlősökével, különösen a főemlősökével. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a delfinek agya akár ötször nagyobb lehet a testükhöz viszonyítva, mint más hasonló méretű állatoké. Ugyanakkor a neocortexük, az agyuk egy része, mely a magasabb rendű gondolkodásért és az érzelmi feldolgozásért felelős, különösen nagy volt.

Ha viszonylagos agyi méretet használunk, mint egy metrikus ‘intelligencia’, akkor arra lehet következtetni, hogy a delfinek a másodikak intelligenciában a modern emberhez viszonyítva,” – mondta Lori Marino, az Emory Egyetem neurológusa, a világ egyik vezető delfin szakértője.

Ugyanez a tanulmány azt is megállapította, hogy a delfinek egy sor emberi készséget mutatnak, mint például a szimbólum alapú kommunikációs rendszerek megértése, a tükörben való önfelismerés, és az elvont fogalmak megértése.

A delfinek kifinomult, öntudatos, rendkívül intelligens lények, személyiséggel, autonómiával és egy belső élettel rendelkeznek. Érzékenyek a rendkívüli szenvedésre, és a lelki traumákra,” – mondta Marino.

A tanulmány megállapításai arra utalnak, hogy etikátlan a delfineket szórakoztatásra használni, fogságban tartani a vízi parkokban, és megölni őket, hogy élelem legyen az ember számára, ahogy az jelenleg a világ számos országában történik, például Japánban, Peruban, a Salamon-szigeteken és a Feröer-szigeteken, ahol több ezer delfint ölnek meg minden évben. Ezzel kapcsolatban Thomas White, a Loyola Marymount Egyetem filozófusa, és a “Delfinek védelmében” (In Defense of Dolphins) (1) című könyv szerzője azt mondta, hogy “úgy kell őket kezelni, mint nem emberi személyeket, és egyéni jogokat kell nekik adni.” Miután Indiában már elfogadtak egy hasonló jogszabályt, egy paradigmaváltásnak lehetünk a tanúi a közvélekedésben, hogy miként látjuk ezeket a gyönyörű teremtményeket.
dolphin-main
A delfin nyelv megfejtése

Széles körben ismert tény, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódásukhoz (echolokáció). Úgy tűnik azonban, hogy egy saját kommunikációs rendszerrel is rendelkeznek. A delfinek számos hangot és vokalizációt használnak, valamint fizikai érintkezést és testtartást, hogy közöljék az érzelmi és fizikai állapotukat. Szintén képesek megtanulni olvasni egymás viselkedését és jeleit, hogy koordinálni tudják számos tevékenységüket, például táplálkozás, vagy az együtt úszás során.

A tudósok igyekeznek kidolgozni egy olyan eszközt, amely képes megfejteni a delfinek által kibocsátott hangokat. Jack Kassewitz, egy Miamiban élő kutató egy CymaScope nevű eszközt használ, ami csak erre a célra láthatóvá teszi a hangokat. Rögzítette egy delfin által keltett hangokat, amikor bizonyos tárgyakat “látott”, majd azután a tárgyakról készült képeket mutatta meg ugyanannak a delfinnek, hangkíséret nélkül.

Az eredmények azt mutatták, hogy a delfinnek sikerült felismerni azokat a tárgyakat, melyek 86 százalékos pontossággal hasonlítottak a képekhez. Sőt, amikor a kutató ugyanazokat a képeket mutatta egy másik delfinnek, a tárgyakat azonos pontossággal ismerte fel! Ez arra utal, hogy a cetfélék hangokat használnak az egymással történő kommunikácó során hasonló módon, mint az általunk használt szavak esetében. Kassewitz jelenlegi ambiciózus célja a SpeakDolphin nevű projekt, melynek célja a delfin nyelv megfejtése, hogy egy alapszintű kommunkiációt kezdhessen ezekkel a csodálatos állatokkal.

A delfinek szebbek mint okosak?

Az emberek különböző legendákat kerítettek a delfinek köré. Ezek a szeretetreméltó teremtmények régóta megihletnek és elbűvölnek bennünket, bolygónk egyik legintelligensebb emlőseként szemlátomást biztosították helyüket mellettünk. Mennyire okosak a delfinek valójában? Ha az intelligenciát a következtetési képesség, a tervezés, a problémamegoldás és a tapasztalati tanulás határozza meg, mennyit nyomnak a latban a delfinek? Lenyűgöző filmünkkel tudományos utazásra indulunk a delfinek összetett világában, és utánajárunk a tényeknek Paul Manger neurológusprofesszor nemrég tett kijelentése körül, mely szerint a delfinek korántsem olyan okosak, mint ahogy korábban gondoltuk.

(1) – http://indefenseofdolphins.com/

Waking Times

ujvilagtudat.blogspot.ro

Haarp és egyéb – az ember ellen

A természetes időjárás menetébe emberi kéz által történő beavatkozás témakörét már adott körben feszegették kellő bizonyítékkal alátámasztva, mégis megmaradt a paranoiások kedvelt elméletének státuszában. Most azonban a témával párhuzamot vonva invitálnám a gondolkodót egy kis logikai kapcsolatteremtése.

Egy érdekes videó a témában: Világ Panoráma 2010.10.18-i adása – Vendég: Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Téma: Gerjeszthető-e természeti csapás mesterségesen? Műsorvezető: Szaniszló Ferenc.

Mindezek tudatában (de elég csak nyitott szemmel járni) hogy egy nem túl hétköznapi feltételezést merjünk elkövetni.

Bizonyos érdekcsoportok közvetlen érdeke fűződik nem csak a gazdasági síkon vívott háború kiterjesztéséhez, de a Föld népességszámának minél drasztikusabb csökkentéséhez. Erre már eddig is számtalan példát láthattunk (AIDS ellenes kampány, fogalmzásgátlás, gender-ideológia, megkérdőjelezhető eredetű élelmiszer segélycsomag a rászoruló országoknak, energia-gazdálkodás, H1N1 stb…) de ez mind közül a legmerészebb.

részlet Morgó Sapiens bejegyzéséből, ami itt található

 

David R. Hawkins – A valódi Én hatalma

– részlet –

1939-ben újságkihordóként dolgoztam Wisconsin állam vidéki területein, s naponta 28 kilométert kellett megtennem. Egy sötét téli estén, amikor még ki-lométerekre jártam otthonunktól, mínusz harminc fokos hideg és hóvihar tört rám. Kerékpárom elcsúszott a jégen, az újságok kiestek a kormányra szerelt kosárból, és a vad szél szétfújta őket a jeges hóval borított mezőn. A kimerült-ségtől és a frusztrációtól sírva fakadtam. A ruhám már merevre fagyott. El akartam bújni a szél elől, ezért áttörtem egy magas hókupac jeges kérgét, és kis üreget kapartam magamnak, ahová bemászhattam.

hóvihar

Hamarosan abbahagytam a vacogást, kellemes meleget éreztem, majd leírhatatlan békesség árasztott el. Úgy éreztem, fény itat át, és végtelen szeretet jelenlétében vagyok, amelynek nincs sem kezdete, sem vége, s amely nem különbözik önnön lényegemtől. Megfeledkeztem fizikai testemről és környezetemről, s tudatom egybeolvadt ezzel a mindenütt jelenlévő, megvilágosodott állapottal. Elmém elcsöndese-dett, megszűntem gondolkodni. Egyfajta végtelen JELENLÉT volt minden, ami csak volt vagy lehetett, időtlenül és leírhatatlanul.
Évszázadoknak tűnő idő után arra eszméltem, hogy valaki rázogatja a térdemet, s ekkor megláttam apám aggódó arcát. Nem éreztem ugyan kedvet ahhoz, hogy visszatérjek a testembe és mindabba, ami ezzel jár, de nagyon szerettem apámat, ezért a szenvedését látva mégis így döntöttem. Különös, hogy szenvtelen módon együtt éreztem a félelmével, azzal, hogy meghalhatok, noha a halál fogalma ugyanakkor teljes képtelenségnek tűnt számo
E szubjektív élményemet senkinek sem meséltem el, nem létezett ugyanis olyan kontextus, amely révén megérthették volna. Soha nem hallottam spirituális élményekről, leszámítva a szentek életében leírtakat. A tapasztaltak után azonban a világ elfogadott valósága kezdett átmenetinek tűnni, a hagyományos vallásos tanítások értelmüket vesztették, s paradox módon szabadgondolkodó lettem. Azon isteni fényhez képest, amely érzésem szerint minden létezést beragyogott, a hagyományos vallás Istene igencsak fakónak tűnt. Elveszítettem a vallásos hitemet, ám rátaláltam a spiritualitásra.

Dimensions & Angels – Drunvalo Melchizedek, Sedona 2. rész

Forrás: biofalu.hu

What is next in our rapid evolution? Role of our body & heart – Drunvalo Melchizedek

A gyors fejlődésünk folytatása: a test és a szív szerepe – fordítás: Kriszti

Magyar fordítás:

Drunvalo: hasonló formában, nem emberi, de hasonló formában befejezték a világ kialakítását, megtöltötték elektromágneses eszközökkel, amelyek tulajdonképpen megölték a bolygót és érkezett egy E.T faj, mondott valamit róluk és nevetett, majd hagyott nekik vagy 100 évet, hogy kibogozzák, és amikor megtettek ugyanabban a testben, formában éltek tovább, de ………..

azután folytatták, megtanulták, hogy a léleknek nem kell, hogy legyen fizikai megnyilvánulása, kapcsolatba kerültek megnyilvánulások egy nem fizikai szintjével és folytatták azt az utat. Úgy láttak minket, mint kiskutyákat és mi is emlékeztünk, amikor mi voltunk kiskutyák és azt mondták: tudjuk, hogy fájdalmas mindezt végigcsinálnotok, de segíthetünk és ez minden, amit tenni próbálnak értünk. Ők csak segíteni próbálnak. Mivel ők tudják, hogy csak egy lélek mozgat minden élőt mindenhol.

L: Szóval azt mondod bizonyos értelemben volt testük és apránként a fények elkezdtek..

Drunvalo: ők elértek egy helyre, ahol….. ööm, a tested… nézd, most a világ azt hiszi a test igazi, azt gondolják a világ igazi, a bolygó igazi, azt gondolják ez biztos, állandó és soha nem megy el. Talán változik, de ez valami, ami örökké tart. De ez nem igaz. Az igazság majdnem hihetetlen. Az igazság az, amikor Jézus azt mondta, „ az igazság szabaddá tesz” úgy értette, hogy, ha tényleg megérted, hogy ki is vagy valójában, mint személy akkor szabad vagy, soha többé nem kell…

L: Aggódnod

Drunvalo: nemcsak aggódnod, bármit érzel, hogy akarsz, vágysz, elképzelsz, azonnal képes vagy létrehozni. E felé tartunk most, képesek leszünk erre és ez egyelőre csak hit. Magas szinten levő lények leszünk gyorsan. Találtak egy ősi várost Peruban ..

L: Caral

Drunvalo: igen, Caral, felfedezték, hogy nem voltak falaik, hogy megvédjék a városukat, nem védték magukat a halál ellen egyáltalán, és nem találtak holttesteket, fizikai testeket. Ez kb. 5125 évvel ezelőtt volt, ebben az időben volt a Maják legutóbbi ciklusa itt a Földön.

Beléptünk egy új korszakba akkor, egy olyan korszakba, amikor nem volt erőszak, erre bizonyíték az a város és talán értettük a kapcsolatot a tudatos halállal, amely annyit tesz, hogy viszed a fizikai tested magaddal. Nincsenek nyomok, egyáltalán. Jézus sem hagyott nyomott maga után, de mi most egy új ciklusban vagyunk, amit most készülünk elhagyni, ami egy nagyon erőszakos ciklus, hihetetlen, háború, háború után, és védelmi rendszerek. Most azonban egy olyan ciklus felé tartunk, ahol egyáltalán nincs erőszak. És ez a különleges helyzet soha többé nem fog fenn állni, ez van. Ez az utolsó idő, átlépünk és … ahogy mondtam 2000 évvel vagyunk a jövőben, szintet lépünk és megszűnik a káosz. Ez megtörténhet, de más valami is történik a világban és ezt az indigó emberek nem értik, az univerzum maga pedig… ezek a ciklusok a végükhöz közelednek, erről beszéltek a Maják, a napéjegyenlőségek precessziója, a Nagy Kör, vagy Hosszú Számítás egyszerre fognak véget érni 2012. dec. 21-én, de ez alatt az idő alatt, amiről a Maják beszéltek, amely néhány év bárhogy nézzük, egy másik ciklus ér a véget, óriási, olyan nagy amilyen nagy csak lehet, ez a kezdete és a vége a univerzumnak.

Ez az univerzum mindaz, amit tudunk. Mi nem létezünk hamarosan. Tudom, tudósok azt fogják mondani „aha, a sok szemét”, de meg fogják látni, meg fogják érteni, hogy nem lesznek itt többé. Át fogunk menni egy másik szintre, felmegyünk nagyon gyorsan. Mindenhol, mindenki felmegy erre a szintre, melynek neve 144es dimenziós szint. Innen pedig átlépünk a 145-dik dimenziós szintre, amely egy nagy dolog lesz. Amint odaérünk, ez az univerzum eltűnik, egy teljesen új univerzumba kerülünk, olyanba, amilyet korábban sosem tapasztaltunk, babák leszünk, nem fogunk érteni semmit kezdetben. Viszont teljesességgel védve leszünk, mozogni fogunk, nem lesz testünk és újra fogjuk kezdeni. Az élet egy teljesen új kifejeződése. Én is izgatott vagyok ettől. Az univerzumban messze visszamenőleg vannak emlékeim…

L: mennyire régről?

Drunvalo: Még ezen univerzum előttről?  Több mint 16-17millió évről beszélünk, ismerjük az univerzumok törvényeit, voltak ezelőtt is törvények szinte örök időkről van szó és senki – én tudom – senki sem tapasztalta meg azt, ami most jön. Mi melchizedek sem tapasztaltuk ezt meg, jól ismerjük ezt az univerzumot, az előzőt és még csak most kezdjük megérteni a következőt. Mi magunk is kisbabák vagyunk. Sok újdonság van az univerzumban, majdnem minden megtörtént már valamikor, valahol

L: Igen, de nekünk ez új

Drunvalo: Neked új, de nekem nem új, de amin az új univerzumba kerülés során átmegyünk, az új. Az ok, amiért ez új…. az ok, amiért a populáció ennyire növekszik, amiért olyan sok „E.T.” van itt most több, mint 250 ezer kultúra van most itt, csak az USA-ban van 56, sokan vannak. Azért vannak itt, mert figyelik az emberi fajt, figyelik mi történik, mert valami történik az emberi fajjal, amit soha ezelőtt, semmikor, sehol nem lehetett látni. Ez soha korábban nem történt még meg. Valamiféle fordulat ez, a növekedés sebessége, ahogyan fejlődünk. Nem tudjuk megmondani milyen gyorsan fejlődünk, azt gondoljuk az életünk teljesen normális és természetes, mindennek ez a rendje. Ez nem a dolgok rendje, 100 évvel ezelőtt lovakon utaztunk, vagy talán 110 évvel ezelőtt, lovakat tartottunk. Az ötlet, hogy felmenjünk a Holdra elképzelhetetlen volt. Teljesen elképzelhetetlen. Az, hogy kitaláljunk egy pici eszközt, a mobiltelefont és beszélhessünk rajta bárkivel a bolygón, most mondd meg, még álmainkban sem gondoltunk erre. Amilyen szintre érkeztünk nagyon rövid idő alatt, az korábban sokkal több időt vett volna igénybe. Ami most velünk történik, nagyon gyorsan haladunk, azt gondoljuk ezek a lépések normálisak, a következő 5 évben olyan gyorsan fogunk haladni, hogy olyan irányba fogunk változni, amit most ebben a pillanatban el sem tudunk képzelni. El sem tudnánk hinni.

L: Te el tudod?

Drunvalo: Igen, persze. Amint odaérsz, tudni fogod, hogy már jártál ott korábban, azt mondod „igen, már emlékszem”, de ez még csak az első lépés. El fogunk kezdeni nagyon, nagyon, nagyon gyorsan fejlődni. Ha elérünk a negyedik dimenzióba, ha ezt teljesítjük, ez elvileg 100ezer évekbe telne, a 4ik dimenziót teljesíteni és elhagyni kb. 2 év alatt fogjuk. Akkor már tényleg nagyon gyorsan fogunk haladni, továbblépni a szinteken, oda, amit soha senki sem látott ezelőtt, ezért van mindenki meg egy homokszemen a semmi közepén, mert mi.. Isten kiválasztott minket bizonyos okokból és tudom, hogy a keresztények, a zsidók, a muzulmánok megőrülnek ettől, de ez nem azért van, amit ők gondolnak. Tulajdonképpen semmi dolgunk azzal, teljesen másról van szó. Ott vagyunk most, ahol ez az új evolúció meg fog történni, mindenki tudja, hogy ez tény, mert ez a gyors evolúció, amiben élünk eljut mindenhová. Ami megtörténik egy helyen, meg fog mindenhol.

L: De néhányan igen nehéz időket élnek most

Drunvalo: Tudom

L: Minden összeomlik

Drunvalo: Ez igaz, igen, az egyetlen, amit tehettek, hogy valóban a szívetekben maradtok, kapcsolatban maradnak a felsőbb Énjükkel, és ekkor meg fogod érezni a kapcsolatot közted és Isten között és minden más élővel. Minden embernek, aki most él van egy titkos, meghitt kapcsolata Istennel és a többi létezővel. Ezt elfelejtettük. Azt hisszük pusztán élő emberek vagyunk és semmi több. Nem vagyunk semmik, valami fontosak vagyunk, különlegesek. Mondhatod, hogy bármely élőlény. Mi azonban tényleg különlegesek, fontosak vagyunk, ha kapcsolódunk, ha visszaemlékszünk, kik vagyunk, hogy ki Lilou, ki Drunvalo, ha minden ember képes visszaemlékezni a világon van egy nagyon egyszerű orvosság minderre. Ha mélyebbre megyünk abban, amit most elmagyarázok.

L: Mégis milyen mélyre akarsz menni? Akarjuk mi ezt hallani? haha. Folytasd Drunvalo, gyerünk!

Drunvalo: A testünk mélyén… mint egy szerkezetet vizsgálva a testünket, van egy titkos és szent templom. Nagy erőt tartunk benne, elképesztően nagy erőt, bármire képesek vagyunk, ha a lelkünk rájön, hogyan használja a testet, úgy értem nincs semmi, amire ne volnál képes. Képes vagy létrehozni egy bolygót, egy galaxist. Szó szerint, és nem azt mondom talán, talán tudnál, hanem hogy TUDSZ, bármire képes vagy és semmi sem összehasonlítható azzal, ami lehetséges akkor, ha a lélek tökéletesen együttműködik a testtel. A test kétségtelenül legfontosabb része a szív. Nagyszerűbb, mint az agy és ezt be is tudom bizonyítani.

Ha tudományosan megfigyeled a fogamzást egy meghatározott úton haladsz, egy gömbként kezded , ami a petesejt, a sperma behatol és ehhez kel 10-11-12-13 behatoló – ez nincs a könyveitekben, de tudott dolog – majd elkezdesz osztódni, ezt tudjuk. 512 sejtes állapotban kialakul a szívcső, amely üreges belül, ez pedig valaminek a kezdete, folytatja a növekedés és ez válik az emberi szívvé. Ez egy állomás az ember fejlődésében. Ott vagy az édesanyád méhében és csak egy szív vagy, semmi más. Nincs agyad, nincsenek végtagjaid, nincsenek szemeid, semmid, csak egy szív vagy, amely elkezd verni. Kicsivel később, miután a szív elkezd verni, megláthatjuk, hogy az emberi test legfontosabb része a szív, ez biztos. Majd a test elkezd kikerülni a szívből, kikerülnek a végtagok és a szív kinyomja magából a mellkast. Amikor elkezdünk beszélni kapcsolatról, amit kundalininek is neveznek, azt mondják a nyelvet egy meghatározott módon érintsd a szájpadlásodhoz, sajnos a legtöbb nem tudja miért, hogy mi történik. Az ok, amiért a nyelv annyira fontos az, hogy szívben van egy kis űr, ez egy titkos hely. Indiában ezt már 5000 évvel ezelőtt leírták. Itt foglal helyet a teremtés. Minden, ami valaha megjelent, bármely szinten az onnan jött. A szívben abból a parányi helyről.

Amikor megteremtették az szívet, ösvényeket teremtettek vissza az agyba. A lélek visszajárt abba az apró résbe a szívben, és amikor lejöttünk 13ezer évvel ezelőtt, elhagytuk a szívet és átköltöztünk az agyba. Ekkor jött létre az ego. Ekkor teljesen elfelejtettünk mindent, elvesztettük bölcsességünket és funkcionálisak lettünk, egy egyszerű szintre kerültünk az agyunk erejét használva, ami semmi. A szív ereje végtelenül nagyobb, mint az agy ereje, mind a tapasztalat, a tudás, a megértésé, mindennél nagyobb.  Mi a szívünkben éltünk és az agyunkat egyfajta távirányítóval irányítottuk a nyelvünk hegyével. Szóval miért olyan fontos a nyelvünk hegye -már a testen belül- a szívünkkel kapcsolatban.

Amikor itt vagy van a szíved és a tested a szívedből alakul ki, mi az első dolog, ami a szívedből kialakul az, a nyelved hegye. Így látható, hogy kapcsolat van a nyelv hegye és a szívben levő űr között. Nemcsak az.. a nyelv kijön, és jön és jön felfelé, van egy „zsák”, ami magában foglalja a szívet, felmegy a mellkason és a nyelvben végződik. A nyelvünk fizikailag is közvetlen kapcsolatban áll a szívünkkel. Ez adja a nyelvünk hegyének a fontosságát. A szájpadlásunkon van egy különleges pont, amely közvetlen kapcsolatban áll a csecsemőmiriggyel, a csecsemőmirigy fontos része a kapcsolat kiépítésének az agy és a szív között. Ez volt korábban. A csecsemőmirigy gyakran bocsát ki alfa hullámot az agyba és, amikor ezen keresztülmész .. nem tudom most jobban elmagyarázni, ez egyfajta szexuális kapcsolat a szív és az agy között, egy szexuális kapcsolat létesül köztük, amely a csecsemőmirigyből indul, az agy elülső negyede alfa hullámokat bocsát ki magasabb szintekre. Amikor a elülső negyed kiegyensúlyozódik egy bizonyos módon, amely megtörténhet egy délután alatt, vagy épp 30-40 év alatt, amikor ez elkezdődik, egy zöld fény tűnik fel a fejedben (lehet zöldeskék, vagy zöldessárga is). Egy fényernyő jelenik meg. Ezen a ponton az instrukció az ősi időkből az volt, hogy menj a tobozmirigyedhez, a harmadik szem csakrádhoz, amely a fejed közepén van, ez pontosan az, amin keresztül a légzésünk is folyik, a tobozmirigy maga a szó szoros értelmében egy szem. Olvashatsz erről interjúkat tudományos írásokban, Jacob Liberman egyike azoknak, akik erről a legtöbbet tudják, írt egy könyvet erről „Light: Medicine in the future” címmel, abban beszél erről. A szem, a tobozmirigyed egy üreges gömb, amelynek a mérete pontosan akkora kell, hogy legyen, mint ennek(a szemére mutat), de még sosem használtuk eddig, így össze van szűkülve. De az egy üreg és színreceptorai vannak belül, van benne egy lencse, amely egyenesen felfelé néz, hogy prána fényt fogadjon odafentről. Amikor meglátod a kialakuló zöld fényernyőt, a figyelmed a fentről jövő energia segítségével át kell irányítanod fentről, előre, ide, a harmadik szemre, hogy azon átnézhess ki. Amely nem itt lenn van, hanem az állad hegye és az orrod vonalában fenn. Ezek segítenek behatárolni hol van. (A távolság az állad és az orrod között leméred az ujjaiddal és feltolod az orrodból kiindulva, a felső pont lesz a harmadik szem helye)

L: sokkal magasabban, mint sokan gondolnák

Druvalo: igen, pontosan itt fenn van (mutatja a homlok közepét). Ez a harmadik szemed, nem itt lent (mutatja a szemöldökök közötti részt). Majdnem ebben a háromszögben. Ezután, bekapcsolod a szemed és ránézel az agyalapi csakrára, ami itt van előtted (mutat a levegőbe a harmadik szem elé). És ami ezután történik, a zöld fény spirális mozgásba kezd és a legtöbb esetben, abban a csakrában végződik. Láthatod, ahogy történik. Ösztönözd az elméd (figyeljen az elméd), amikor ezt látod megtörténni. 99%ban spirális alakban zajlik, és néhány ritka esetben máshogyan.

Ezt te érzed.

Van egy másik csakra, itt a térben, előtted, épp itt (a harmadik szem előtt) és amikor ezt a hármat összekapcsolod ez a 8 fényforrás kijön a fejedből, fénygömbbé kapcsolódnak a fejed körül és világítasz a sötétben. Ezt a tudomány már lefényképezte. Találhatsz olyanokat, akik ezt bizonyítani tudják. Glória van a fejed fölött, épp úgy, ahogy Jézusnak volt. Most már a harmadik szemed nyitva, az emberi tudatosság és a következő szintű tudatosság között állsz.

Innen két út áll előtted, mi általában az elsőt választottuk, amely az, hogy az agyad segítségével nézel oda át. Ha így teszel nagyon hatékonnyá válasz, megtudhatsz dolgokat, megtehetsz dolgokat, reptethetsz tárgyakat körbe a szobában, falakon tolhatod át a kezed, különféle dolgokra leszel képes és képes leszel létrehozni bármit. De nem javasoljuk mindezt, mivel az agynak nincs bölcsessége. Az egy polarizált eszköz, felerészt férfi, felerészt női, így bármit is hozol létre vele az is polarizált lesz. Megkapod, amit akarsz, de azt is, amit nem. Ugyanazzal az intenzitással.

Van egy más módja is a teremtésnek. A szívből. Ez nem az agyból indul ki, hanem a szíved tekint ki a harmadik szemeden át. Amikor így teszel létrejön a 6ik érzéked, szó szerint egy új emberi képesség nyílik meg. Képessé válsz a mögöttes világot látni, ez egy nagyon ősi képesség és úgy ismerheted meg a dolgokat, ahogy még soha azelőtt, amíg az agyadat használva néztél. Ez az a pont, amikor kinyílsz, láthatod az angyalokat, a plazma állapotot, és képessé válsz úszni az emlékezésben. Emlékezhetünk arra, kik is vagyunk, mert ezen a biztonságos helyen, a szívünkben mindent rögzítettünk. Megvan az univerzum akasha krónikája, megvan a sajátunk, hogy honnan is érkeztünk, hol voltunk ezelőtt és minden más, és amikor ebben az állapotban vagy, mindenre emlékszel és mindent tudsz. Bármit akarsz megtudni, figyelmet fordítasz rá és már tudod is, az emlékeidből.

L: Köszönjük ezt az utazást.

Drunvalo: Ez most a legfontosabb információ az emberek számára a létezéssel kapcsolatban.