Stáció

Az ember dölyfösen józan, racionálisan tudományos uralma alá akarta törni a szabálytalan és szabad természetet. Minden történelmi korban akadtak azonban olyan emberek, akik nem engedték kialudni a misztikus hagyományok parazsát. Őrizték a tüzet arra az időre, amikor a rideg ráció ismét kifárad.
Ma ismét ilyen korban élünk. Földünk forrong, fölgyorsult a történelem. Országok szűntek meg és születnek, öröknek hitt és hirdetett igazságok vesztik hitelüket, ősrégi, félig elfeledett eszmék bukkannak föl és hódítanak újra.
Szekták ütik föl a fejüket, szélhámosok szédítenek, csalók csalogatják a hiszékenyeket egyre beljebb az útvesztőbe. Ám megjelennek az igazi tanítók, hiteles hagyományőrzők is. Akik sokáig rejtőzködtek, de sohasem tétlenkedtek.

Az embernek tízmilliárd agysejtje van és ezeknek csupán a kettő-nyolc százalékát használja. Elképzelhető-e akkor, hogy vannak az emberben olyan erők és érzékelési módok, amelyekkel sokkal többre képes?
Ezek az erők, képességek egyes embereknél fölbukkannak, másoknál nem, de vannak olyan módszerek, amelyekkel a tudatot tágítani lehet, több dimenzióba lehet belelátni, beleérezni. Mert ennek a lehetősége megvan az emberben. Tagadni persze könnyű, de értelmetlen.

Hogy a mai, racionális, technikai civilizáció mit jelent az embernek, azt talán nem is kell sokat magyarázni.

Az igazán értékes elmék ma már nem annyira büszkék arra, amit ez a civilizáció művelt például a természettel.