Nagyapáink tudták…

A székely rendszeretet és tisztaság még a szász földről érkezőt is meglepi. Az utczára néző ház homlokzata, cserkoszorú vagy tulipándíszítmény közt a ház építőjének és élete párjának nevét, az építés idejét tünteti fel. Emellé sajátságos, kezdetleges, de azért jellemző festmények sorakoznak. Az udvarba nyíló galambbúgos cserfa kapu két köríves nyílással szolgál szekereknek, gyalogjáróknak; kívülről: faragott tulipán és szőlődíszítmény, sőt olykor oszloputánzat is ékesíti. Néha tréfás köszöntők, versek is láthatók.
A tisztára sepert udvaron rögtön észrevehetjük a gazda vagyoni állapotát, rendszeretetét. A legszegényebbnél is ott áll az istálló, a csűr, kétfelől pajtákkal. Ősszel cserfa lábakkal rakott asztag egészíti ki a sort. Balra a sütőház, kis konyha és a gémeskút foglalnak rendesen helyet. A lakás előtt lehetőleg 1-2 méter széles kertecske kínálja illatos virágait. A lakás mögött, a méhest tartalmazó konyhakert és csűrök után a gyümölcsös következik, s az egész telket tüskekoronával megrakott takaros fonású sövénykerítés (újabban deszkapalánk is) futja körül.
Hajnalhasadtától késő estig munkában sürög a ház apraja-nagyja, csak a vasárnapi ünnep szakítja félbe a szakadatlan tevékenységet. Az a jókedv, élénkség, készség, amivel a munkához fognak, a munka szaporasága, a kitartás, ruganyosság, a dolog közben is felhangzó dalos elégültség, leleményes tréfa: tiszteletet parancsol a székelynek! Pedig a vasútról is látható hegyes, szűk határ nem jutalmazza valami gazdagon a ráfordított munkát, s a sűrű községeknek sem jut oly bő és változatos határ, aminőkkel például a szászokat az Árpád királyok bőkezűsége megajándékozá.
Újszékely ref. és unitárius lakossága jól megfér egymás mellett. Marháik szépsége, jósága a vonatról is szembetűnő, földjeik megmunkálása pedig kiválóan gondos és tiszta.

Molnár Károly–Vajda Emil: Udvarhely vármegyei turistakalauz, 1897

Székelyföld nem Románia!

A székelyek 91 éve élnek román fennhatóság alatt Erdélyben, nagyon szigorú elnyomás alatt. Szabadságvágyuk, önrendelkezési kívánalmuk nem új és teljességében megalapozott. A székelyek nem románok és nem is lesznek soha azok, habár a román kormányok mindent elkövettek ezen évtizedek alatt az erőszakos beolvasztásuk érdekében.

Londoni tüntetés és visszhangja a román médiában

The Széklely Hungarians (Selkers) in Transylvania have been living under Romanian occupation for 91 years, under severe pressure by Romania, without the right to practice their Hungarian culture. Their grievances and demands for independence are not new and are well justified. The Szekelys are NOT ROMANIANS, and never will be, even though subsequent Romanian governments have done everything possible to forcefully assimilate them.