A BÖRTÖNFALAK

Szegény, reszkető, gyáva, támolygó emberek! Ti illúzióitok, bűneitek, tévelygéseitek, vágyaitok falai között sínylődő rabmadarak! Milyen mohón kaptok egy kis időleges, aktuális megnyugvás, egy kis jólét, egy kis siker – a nektek kijáró rabkenyér-adag után, egy kis anyagi öröm, élvezet után. Mi ez a szomjazónak? Egy korty víz csupán, amely a szomjúságot még csak fokozza. Mennyi hajsza ezért az egy korty vízért, az elsuhanó örömökért, az élvezetekért, amelyek születésük pillanatában már meg is halnak.
Ilyen dőre kapkodásra, meddő ismétlésekre vállalkoztok szüntelen és szenvtelenül belenyugodtok a végeláthatatlan rabságba, amelyben a halál mindannyiszor csak egy-egy más cellába helyez át benneteket. Mit gondoltok? Nem volna-e érdemes azon fáradoznotok, hogy kiszabaduljatok börtönötökből? De hogyan, amikor fogalmatok sincsen arról, hogy rabságban vagytok, hogy mi történik körülöttetek és bennetek?

ghost-3674079_960_720-Pixabay

Pixabay

Az első dolog tehát az volna, hogy ezekről tudomást szerezzetek. – Nos hát, csak figyeljétek meg, mint ütköztök bele minduntalan börtönötök falaiba és jegyezzétek fel gondosan, amit tapasztaltok.
Csak figyeljétek meg magatokat tárgyilagosan és ne féljetek – nem kell azért messzire eltávoznotok kedvenc foglalkozástok színhelyétől, – a szórakozástól, vágyakozástól, tülekedéstől, – nem kell érte elhanyagolnotok becsvágyatokat sem, nem kell időt rabolnotok munkátoktól, küzdelmeitektől, kötelességeitektől… ellenkezőleg – ezekben benne – a lüktetésekben, az akarásokban, a tespedésben, szenvedésben, szóval életetek minden megnyilvánulásában tekintsetek magatokba!

Kell, hogy egyszer végre érdemlegesen foglalkozzatok magatokkal, hogy észleljétek mindazt, ami veletek történik, hogy való tudatára ébredjetek annak az állapotnak, amelyben vagytok; az állapoton keresztül pedig megítélhetitek a helyzetet is, amelyben éltek. Ismétlem az állapoton keresztül, mert sohasem a helyzetben van a hiba, hanem mindig az emberben, illetve a lélekben, amely a helyzetet megteremtette.

Legelsősorban a konvenciókban (társadalmi szokásokban) figyeljétek meg magatokat! Mennyi gyötrődést okoz nektek a társadalmi „illik, nem illik” kérdés! Mennyit áldoztok a „mit szólnak hozzá az emberek” – elvéért! Mindegy, hogy gazdagok vagytok, vagy szegények, hogy magas, vagy alantas pozíciót töltötök be. A konvenció, a gőg és hiúság éppúgy megvan az utcaseprűben, mint a társadalmi csúcson élőben. Mindenkinek van – több-kevesebb – olyan ismerőse, aki előtt másnak akar látszani, mint amilyen, akitől éppen ezért nem cselekedhet, – nem élhet úgy, ahogyan szíve szerint szeretne, vagy még inkább, ahogy saját magának jó volna.

Mi más ez, mint egy fal, amelybe minden pillanatban, lelketek legkisebb kiterjeszkedési indításában beleütköztök. Ezen az ismertetésen elindulva könnyen kitapogathatjátok a falat, hogy meggyőződjetek a létezéséről és azután ne álljatok meg előtte tehetetlenül, de ne is lármázzatok, ne vádoljátok a társadalmat azzal, hogy ő építette mindenféle törvényekből, megszokásokból, elzárva előletek a szabad akarások lehetőségeit.
Szó sincs róla, – ez a ti saját alkotásotok, nem járult hozzá senki semmivel és nem is vehet el belőle senki semmit. Ezt a falat az ember csak saját maga bonthatja le – zajtalanul – még a szomszédját, legközelebbi hozzátartozóját sem háborgatva, – annál is inkább…, mert ez a fal… – nincs. Ez a fal csak illúzió, amelyet az ébredő lélek egy szemrebbenése leomlaszt, a szabadságra vágyakozó egyetlen lehelettel elfújhat. Tehát csak addig állhat fenn, csak addig létező valóság, ameddig ő maga annak tartja. Persze az eltakarítás sorrendjében nem ez a fal az első.

Részlet Hitetlen Tamás „Veszteglés az ismeretlenben” című könyvéből, mely Szepes Mária édesanyjának intuitív médiumitása révén jött létre.

Lépj ki a régi cipődből: A test kizsákmányolása és megbetegítése

Amit több millió ember naponta és egy életen át művel a testével, az nem más, mint égbekiáltó ostobaság. Annak ellenére, hogy az emberiség meglehetősen régóta él a Földön, csak halvány töredéke fogja fel, hogy valójában mi is a test, hogy hogyan működik, és hogy mire van szüksége ahhoz, hogy egy hosszú életen át egészséges, erős és szép maradjon, tehát kellemes élményt nyújtson annak, aki benne lakik.

Az orvosaink képesek ugyan a szívet és más szerveket átültetni, ők azonban a beteg testre koncentrálnak, és nem keresik a választ a következ kérdésekre:
Hogyan tudjuk egyszerű módszerekkel egészségesen tartani a testünket? Hogyan vagyunk képesek, mi
mindannyian, megszüntetni a betegség kiváltó okait?
Vagy:
Mit tehet, és mit kell tegyen egy ember annak érdekében, hogy kielégítő szellemi állapotban és egészségesen távozhasson el ebből a testből?

Ha megfigyeljük, hogyan bánunk a testünkkel, hamar rájövünk, hogy úgy kezeljük, mintha egy gépezet lenne. Használjuk, néhanapján „megolajozzuk” némi mozgással vagy sporttal, enni és inni adunk neki, és nagyjából ez minden.
Végignézzük, hogy a testünk harminc- vagy negyvenévnyi használat után egyre több apró hibát produkál, azután negyven- vagy ötvenévesen gyakran komolyabban megbetegszik, és „javításra szorul”.
Hatvan vagy hetvenévesen – ha valaki eljut odáig – már meglehetősen rossz állapotban van. A hatvanéves testek közül csak nagyon kevés képes arra, hogy könnyedén, jól és egyenesen járjon, gond nélkül felmenjen a lépcsőn, vagy hosszabb túrákat tegyen. 
Ezekre a dolgokra sok ötvenéves test sem képes.

Amíg nem jelentkeznek komolyabb panaszok, általában kevés figyelmet szentelünk a testünknek.

Amennyiben jelentkeznek, kezdetben tudomást sem veszünk róluk: „Hogy vagy?” „Köszönöm, megvagyok.”
Végszükség esetén lenyelünk néhány tablettát; napjainkban minden német átlagosan ezer tablettát eszik meg évente! Ha te egyet sem szoktál lenyelni, akkor más teszi meg helyetted.

Halálunkkor a testünk olyan mértékben fertőzött, hogy sokkal hosszabb idő alatt bomlik le, mint korábban. Döbbenetes, hogy ezt a
kémiailag fertőzött testet egyszerűen átadjuk az anyaföldnek, holott „veszélyes hulladéknak” számít, és így is kellene kezelni.

Ha a gyógyszerek már nem segítenek, befekszünk a kórházba, ahol a gyógyulás esélye meglehetősen csekély. Egy átlagos kórháznak még az illata is „beteg”.
A kórház gazdasági intézmény, amelyik abban érdekelt, hogy a beteg minél tovább időzzön a falai között, és ne távozzon el túl hamar saját otthonába, amelyet szeret, de legalábbis jól ismer.
A kórházban a sebészek állnak az orvosi hierarchia csúcsán. Ok zsebelik be a legtöbb elismerést, mert ők segítenek rajtunk a legtöbbet, habár nem a gyógyítással, hanem azzal, hogy eltávolítják a beteg és zavaró dolgokat.
A zavaró tényezőt egyszerűen kivágják, vagy egy pótszerrel helyettesítik, amennyiben sikerül megfelelő donort találniuk. Ennek semmi köze a gyógyításhoz, még akkor sem, ha az illető a műtét után tovább él.

Az átlagember átadja a beteg teste feletti irányítást a „fehérköpenyes istennek”, a „doktor úrnak”. Amikor az orvos megállapítja a diagnózist, azt az átlagember gondolkodás nélkül elfogadja, és abban a pillanatban valóban beteg lesz.

Skandalum, hogy az orvosok egyáltalán megengedik maguknak azt a kiváltságot, hogy egy elbizonytalanodott embernek olyasmiket mondjanak, mint „Még három hónapot adok magának”, vagy
Maximum egykét év”.

Egyre többen ismerik fel a következőket: az orvos diagnózisa váltja ki igazán a betegséget. A diagnózis által sok ember összetörik, és feladja.

Nem ítélem el az orvosokat, sem az orvostudományt, sem a gyógyszeripart. Közösen hoztuk létre őket, és ezáltal (egyelőre) nem is érdemlünk mást. Az „egészségügy” társadalmunk tudati állapotát tükrözi.

Azok, akik a boldogságuk és a saját hatalmuk feletti felelősséget másnak adják át, ne csodálkozzanak azon, hogy később gyengének és kiszolgáltatottnak fogják érezni magukat.

Abban sincs semmi meglepő, hogy mások gyakran visszaélnek ezzel a hatalommal, ezért a páciensek egyre betegebbek és kiszolgáltatottabbak lesznek.
Amikor kibújtunk édesanyánk hasából, legtöbbünk teste tökéletes és teljesen egészséges volt. Az a körülmény, hogy harminc, negyven vagy hetven év elteltével már nem az, nem feltétlenül írható kizárólag az öröklődés, a természeti terhelés, a vírusok, a sors vagy a karma rovására.

Arra kérlek, hogy állj meztelenül egy nagy tükör elé, és megfelel világítás mellett vizsgáld meg alaposan a testedet tíz percen keresztül. Figyelj oda a testeddel kapcsolatos gondolataidra és érzelmeidre. Ha odafigyelsz, talán észreveszed, amint belül felsóhajtasz: „Ó, Istenem!” Kérlek, érezd, hogy megtagadod és
elutasítod.

Istennek azonban semmi köze tested jelenlegi külleméhez és állapotához. Valamikor rád bízta. Amit most a tükörben látsz, az annak az eredménye, hogy te mit tettél az egykor szép, apró és erős testtel.
Képes vagy megnyílni annak a gondolatnak, hogy te magad alakítod a testedet minden egyes nap, hogy te hagyod megöregedni és megbetegedni, hogy te teszed gyengévé és visszataszítóvá?

Talán szereted ezt a testet?

Évszázadok óta számos tanító tanítja a test és a lélek közötti összefüggéseket – Ruediger Dahlke, Thorwald Dethlefsen – ért el kimagasló eredményeket, azonban napjainkban nagyon kevesen ismerik ezeket.

Legyen szó ízületi fájdalomról, vagy migrénről, légzési nehézségről vagy rákról, fülzúgásról vagy végtagi fájdalmakról, allergiáról vagy fogfájásról: A hétköznapi ember nem hajlandó tudomásul venni, hogy minden testi tünetet és betegséget tudat alatt maga idézett elő, holott valószínűleg nagyon rövid idő alatt – gyakran egy fél órás beszélgetés is elég – felismerné, hogy hogyan betegítette meg önmagát.

De ki akarja ezt felismerni?
Hiszen ennek a felismerésnek következményei lennének, és az illetőnek változtatnia kellene az életén.
Hogyan tesszük beteggé és öreggé a testünket?
A szellemünk által, konkrétan gondolatokon és érzelmeken keresztül, tehát az élethez, saját magunkhoz és a testünkhöz való általános hozzáállásunkon keresztül. Önmagában az a tény, hogy nem szeretjük a
testünket – nem tetszik nekünk úgy, ahogy van, nem nyitjuk meg neki a szívünket, ha fáj, vagy ha egyes testrészekben nyomás, feszültség, szűkösség, nehézség lép fel – elegendő ahhoz, hogy a test folyamatosan az összeomlás, a betegség és a korai halál irányába mozduljon el.

Meggyőződésem, hogy napjainkban a testünk több mint száz évig kitartana mellettünk egészségben, jó erőben és teljes szépségében. Nem egy továbbfejlesztett gyógyszer, hanem egy újfajta tudatosság, gondolkodás, érzés és hozzáállás segítségével, azáltal, hogy merőben másként viszonyulunk a testünkhöz.

A testünk állapotán keresztül mérhetjük fel a legjobban, hogy az emberiség tudata még mindig gyerekcipőben jár.
Egyrészt képesek vagyunk eljutni a Marsra, másrészt viszont elképzelésünk sincs, hogy mi okozza például a migrént és a hátfájást, és hogy miként lehetne – gyógyszerek vagy gyógytorna nélkül – megszüntetni azokat.
A hétköznapi embert ez (egyelőre) nem is érdekli. Öntudatlanul továbbra is a szenvedéssel teli élet mellett dönt, holott ez már szinte perverziónak számít.

Robert Betz

forrás: Holisztikus egészségmegőrzés

Ne használd és véget ér

Színiánál találtam egy nagyszerű bejegyzést.

Mivel sokunkban felmerült már a kérdés, hogy ugyan mivel tudnánk hozzájárulni a világ szebbé- jobbá-tételéhez, gondoltam közzéteszem az Örökségen is, hogy azok is okuljanak belőle, akik nem éreznek magukban elegendő erőt, hogy nagy tetteket hajtsanak végre. Íme:

NE HASZNÁLD, ÉS VÉGET ÉR

Nagyon sokszor és sokan kérdezik tőlem, akik elkeserítőnek látják a helyzetüket, hogyan lehetne megváltoztatni a világot, amelyben élünk…
A megoldás pofon egyszerű, és már sokszor leírtam:

NE HASZNÁLD, NE NÉZD, NE HALLGASD, és NE OLVASD!

Ha valamit nem használunk, mellőzünk – elsorvad, tönkre megy. Békében, csendben. Véráldozat, különösebb erőfeszítés, és háború nélkül.
Ne nézd a tévét, ne hallgasd a rádiót, ne olvasd az újságot, ne használd a bankot, ne menj a multihoz vásárolni, vagy ha mégis, ne vedd meg, ami nem jó neked.
Ha egyre többen teszünk így, nem lesz bevételük, nem lesz profitjuk, és ha nincs nyereségük – egyszerűen megszűnnek létezni. Mert az egyetlen isten, amit ismernek a PÉNZ!!! És ez a mi nagy szerencsénk – ha végre felfogjuk, hogy mit jelent… mert a pénzt MI ADJUK NEKIK, azzal, hogy nézzük, hallgatjuk, megvesszük, megesszük, elolvassuk, használjuk, amit kínálnak nekünk.

Mi éltetjük a gagyi tévé és rádióműsorokat, a hazug híradókat, a bulvársajtót, a bankokat, a bevásárlóközpontokat, a mérgeket gyártó gyógyszergyárakat. Nem más a hibás mindenért, hanem MI MAGUNK.

Ja, és a megoldáshoz nem kell összefogni, nem kell csoportot alkotni, nem kell elnököt és titkárt választani, vagy pártot alapítani – egyszerűen CSAK MEG KELL TENNI. Mindenkinek, egyénileg.

Minden napra egy titok

Hogy őszinte legyek, egy kissé szkeptikus voltam annak kapcsán, hogy a “korszakváltás”, vagy “dimenzióváltás” vagy nevezzük bárminek, gyökeresen meg fogja változtatni gondolkodásunkat, nézeteinket a világról és igazi paradigmaváltás megy végbe az emberiség tudatában.

Ezeket a dolgokat a legtöbb írás, közlés arra alapozta, hogy felpörgött világunkban egyre inkább felszínre kerülnek olyan információk, amelyek nagy mértékben megváltoztatják elképzeléseinket a világunk működéséről, múltunkról, emberré válásunkról, életünk értelméről.

Most már be kell látnom, hogy nap mint nap érnek el a tudás olyan szikrái, amelyek valóban képesek megkérdőjelezni mindazt amiben eddig hittem.

Bizonyos tudatosodás már mindenkiben zajlik, akár tud róla, akár nem. És ahogy lenni szokott, amikor készen állsz a tudás befogadására, akkor az bizonyosan rád talál.

Ez abból is látszik, ahogyan emberek reagálnak rá.

Nem marad más, mint belekóstolni és megtapasztalni, hogy legbensőbb lényünk mit szól hozzá. Elutasítja vagy emlékezik rá.

Itt van az egyik legnagyobb rejtély: Ki Jézus? Ki ez az ember, aki ekkora hatást gyakorolt a modern ember tudatára és miért nem akarják papjaink, hogy élete közismert legyen?

Sokminden kiderül Notovitch – Jézus ismeretlen élete című könyvéből és dr. Miceal Ledwith filmjeiből.

Notovitch konyv-00 Notovitch konyv-01

Valószínűleg sokan olvasták már a Beszélgetést RejtettKézzel, mely bárbennyire is hihetetlen, mégis hordoz olyan tényeket, amik igaznak hangzanak.

2008 októberében az Above Top Secret fórumon valaki, aki saját bevallása szerint az Illuminátusok tagja, RejtettKéz felhasználónéven információkat közölt a szervezet Tervéről és céljairól, mivel állítása szerint elérkezett az ideje, hogy megtudjunk ezt-azt a kulisszák mögött zajló dolgokból. Nagyon meggyőzően magyarázza meg, MIÉRT éppen akkor jött el az ideje.

Ha még nem olvasta, innen  letöltheti.

Vegyük a fáradságot, hogy a teljes diskurzust elolvassuk! Igen, hosszú, de mindannyiunk előnyére válik, még akkor is, ha végülis kételkedünk az elmondottakban. Nyitott hozzáállással érdemes olvasni, nem dogmák vagy biztosnak érzett világkép szűrőjén keresztül, különben mindegy, mit mond, úgysem hiszünk neki.
Néhány dolog, amitől hitelesnek tűnik az illető: a fórumtagok oldalakon keresztül tettek fel neki mindenféle kérdéseket (ahogyan a cikkből kiderül), ő pedig intelligens, precíz válaszokat adott olyan rövid idő alatt, amennyi nem lett volna elég ahhoz, hogy egy összefüggő kamu-sztoriba illeszkedjen minden válasz. Ezt a fórumtagok is észrevették. Következetesen reagált. A kérdések nagy része nagyon találó, mély és filozofikus, és ez a férfi (vagy nő, ezt nem tudjuk – egyébként azt állította, hogy nem a Földről származik) komoly, egymásnak nem ellentmondó válaszokat adott. Ilyen magasszintű, értelmes beszélgetés során nem valószínű, hogy ne bukna le egy csaló. Bizonyára észre fogjuk venni, hogy őszintének hat a közlés.
Eltűnődtünk már azon, ki lehet “a Piramis csúcsán”? Nos, ő utal erre. Az a vérvonal, amelyből ő származik, magasan a Rotschildok felett áll befolyás és hierarchia tekintetében, és nem a Földről származik. Az a 13 család, amelyről itt [www.illuminati-news.com – a ford.] és más oldalakon is beszélünk, és amelynek magas befolyású tagjai a Rotschildok és a Merovingok, valójában a Nagy Piramisstruktúrában elég alacsony rangot képvisel. A Földön zajló játszmát bonyolítják, a Nagy Játszmát csak annyira ismerik, amennyire muszáj. RejtettKéz saját állítása szerint náluk sokkal magasabb szintű és rangú vérvonalba tartozik.

Lehet, hogy érdemes tovább kutatni?